U bent hier: Home - Beroepen - Metaalbewerker / bankwerker - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Tijdens het werk zijn er diverse factoren die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
De metaalbewerker / bankwerker kan gegrepen worden door een draaiende machine, of hierin bekneld raken. Bij diverse bewerkingen kunnen wegspringende delen of metaalsplinters (oog-) letsel veroorzaken. Verwonding kan veroorzaakt worden door scherpe voorwerpen, gereedschappen of draaiende onderdelen van machines. Daarnaast kan de metaalbewerker / bankwerker struikelen over de rommel op de vloer of over snoeren en leidingen. Letsel is mogelijk doordat hij uitglijdt over een gladde vloer.
Ook bestaat de kans dat hij in scherpe delen trapt. Werken met elektriciteit kan leiden tot elektrocutie als dit in een vochtige werkomgeving plaatsvindt. Werken met gassen kan brand of een explosie veroorzaken. Bij het werken op locatie bestaat soms de kans op vallen van hoogte.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt worden door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg dat de machines, het gereedschap en apparatuur zijn voorzien van de vereiste beveiligingen; zorg dat deze ook worden gebruikt.

Collectieve maatregelen
 • Zorg dat het gereedschap, machines en apparatuur tenminste één maal per jaar worden gekeurd.
 • Tref de vereiste voorzorgsmaatregelen in verband met het werken met gas(-sen); zet de flessen vast, bescherm deze tegen hitte en koude, controleer regelmatig de slangen en aansluitingen, gebruik slangen van de juiste kleur, vervang ze bij slijtage of beschadiging en gebruik een vlamdover tegen vlamterugslag.
 • Scherm laswerkplekken in de werkplaats af met lasschermen.
 • Zorg dat de werkplek bij het werken op locatie veilig is; zet de randen af, leg de sparingen dicht en ruim de rommel op.
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's; veiligheidsschoenen (NEN-EN 345 voorzien van S3-codering), een gelaatsscherm of veiligheidsbril, een overall met lange mouwen, werkhandschoenen, valbeveiliging bij het werken op hoogte en zondig een veiligheidshelm (NEN-EN 397).

Individuele maatregelen
 • Gebruik het gereedschap en de machines volgens de voorschriften.
 • Houd de werkplek vrij van rommel, obstakels en gladde vloeistoffen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap en de machines. Vervang gereedschap direct als het beschadigd is. Dit geldt ook voor niet goed functionerende beveiligingen en gehavende kabels en gasslangen.
 • Regel (wanneer u werkt op locatie) het afzetten van de randen en het dichtleggen van de sparingen.
 • Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina