U bent hier: Home

Printvriendelijke versie

 
 
 

Arbocatalogus voor de Bouw en Infra

De Arbocatalogus Bouw en Infra is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de Cao Bouwnijverheid. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de bouw en infra invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van u verlangt.
Deze catalogus is geen statisch document maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek. In deze catalogus komen de belangrijkste risico’s in de bouw en infra aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeidshygiënische strategie. Bij het raadplegen van de arbocatalogus kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

Kies een beroep

Kiest u een beroep dan verschijnen voor dat beroep de belangrijkste risico’s.
Per risico wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen
om het risico te voorkomen of te beperken.

Kies een risico

Kiest u een risico, bijvoorbeeld op basis van uw RI&E en/of V&G-Planner, dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico en wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving. Ook krijgt u een overzicht van de beroepen in de bouw en infra die met dit risico te maken hebben.

Kies een taak

Kiest u een taakgroep dan verschijnen voor die taakgroep de verschillende taken. Kiest u vervolgens een taak, dan verschijnen de belangrijkste risico’s.
Per risico wordt informatie gegeven over de te nemen maatregelen om het risico te voorkomen of te beperken.