U bent hier: Home - Taken - Plaatsen materiaal - Bedienen mobiele kraan - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Kantelen, wegschuiven of bezwijken van de kraan onder een te zware last of door een ongelijke of slappe ondergrond, kan leiden tot ernstige ongevallen. De machinist kan bekneld raken tussen of gegrepen worden door, draaiende delen bij onderhoud of verhelpen van storingen. Werknemers binnen het bereik van de kraan kunnen worden geraakt door de last of door vallende materialen of materieel, bij bezwijken van kettingen of hijsbanden of bij niet goed aanpikken van de last. De machinist kan worden geëlektrocuteerd of letsel oplopen door blikseminslag of door in aanraking komen van de giek met een hoogspanningsleiding. De vaak grote afstand tussen de machinist en de last stelt hoge eisen aan het gezichtsvermogen. De verlichting is hierop van invloed. Het zicht kan worden beperkt of gehinderd bij felle of laagstaande zon. Vooral in de winter, met name in de ochtend, kan de lichtsterkte te gering zijn. Een niet optimale verlichting is belastend en vergroot de kans op ongevallen. Soms moeten materialen worden geplaatst aan de achterzijde van objecten buiten het zicht van de machinist. Er zijn kranen waarbij gebruik kan worden gemaakt van afstandsbediening.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Tref voorzieningen en maak afspraken (met alle betrokken instanties) om de kans op ongevallen (door bijvoorbeeld verplaatsen lasten boven aangrenzende wegen, in aanraking komen met leidingen, en dergelijke) tot een minimum te beperken.
 • Regel dat er een hijsplan is waarin is vastgelegd hoe het hijswerk veilig zal worden uitgevoerd en dat er een kraancoördinator is (uitvoerder transport).
 • Zorg dat hulpmiddelen aanwezig zijn zodat de machinist in de cabine kan beschikken over alle informatie die voor veilig werken van belang is (onder andere windsnelheid- en hoogtemeter).
 • Houd het materieel in verband met de veiligheid in een technisch perfecte staat door regelmatige inspecties en onderhoud.
 • Zorg er voor dat de bij de kraan / het hijsgereedschap horende documenten aanwezig zijn (instructieboek, kraanboek, hijstabel, certificaten van beproeving).
 • Zorg voor aanwezig zijn van voldoende zwaar materieel, afgestemd op de te verwachten belasting en met een afdoende bereik.
 • Zorg er voor dat voor aanvang van de werkzaamheden een opstellingskeuring is uitgevoerd.
 • De machinist moet in het bezit zijn van een TCVT-certificaat van vakbekwaamheid.
 • Regel aanwezig zijn van communicatiemiddelen.
 • Het materieel moet voorzien zijn van een akoestische achteruitrijdsignalering.

Collectieve maatregelen
 • Voorlichting over het op een juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg voor goed contact tussen machinist en werknemers rond de kraan.
 • Zorg waar mogelijk voor een vaste aanpikker; aanpikkers moeten tenminste 18 jaar oud zijn en bij voorkeur de opleiding tot aanpikker hebben gevolgd (bijvoorbeeld bij het SBW).
 • Gebruik de voorgeschreven hand- en armseinen.
 • Stel nooit de LMB buiten werking (de Last Moment Begrenzing, een veiligheidsvoorziening tegen overbelasting) om toch een last te kunnen verplaatsen die te zwaar is.
 • Controleer dagelijks de conditie van de hijsgereedschappen (stroppen, banden, kettingwerk en dergelijke).
 • Controleer aan het begin van de werkzaamheden de kraan en van beveiligingsvoorzieningen.
 • Volg de voorschriften wat betreft maximale belasting en maximale windsterkte nauwgezet op, ook indien er sprake is van een grote tijdsdruk.
 • Verlaat / betreed de kraan niet bij (dreigend) onweer; raak in de cabine tijdens onweer de metalen buitenwand niet aan.
 • Rijden met een last is niet toegestaan (alleen onder strenge voorwaarden conform het kraanboek); dat geldt ook voor verslepen, lostrekken of schuin wegtrekken van lasten.


Arbovriendelijke hulpmiddelen
Meer informatie
   
   
 

Download gehele taak als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina