U bent hier: Home - Taken - Opruimwerk - Opruimen / vegen - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Bij het opruimen van puin en afval komt veel stof vrij dat vaak kwarts bevat. Bij binnenwerk en soms ook bij buitenwerk (droge materialen, weinig wind, besloten liggende werkplek), kunnen de actiewaarden voor hinderlijk stof (respirabel stof 5 mg/m³ en inhaleerbaar stof 10 mg/m³, gemiddeld over een werkdag) en respirabel kwartsstof (0,075 mg/m³, gemiddeld over een werkdag) worden overschreden. Bij het afvoeren van isolatiematerialen zoals glas- of steenwol komen minerale vezels vrij; blootstelling daaraan kan leiden tot irritatie van de huid, de ogen en de luchtwegen. De grenswaarde voor vezels van glas- en steenwol bedraagt 2 vezels/cm³. De grenswaarde wordt meestal niet overschreden.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Het werk zoveel mogelijk machinaal uitvoeren, met materieel met een cabine voorzien van een overdruk filterinstallatie.

Collectieve maatregelen
  • Industriestofzuiger voorzien van fijnstof filter (HEPA) voor opruimen van stof/gruis.
  • Een goede organisatie van de werkzaamheden, zodat werknemers niet onnodig aan stof worden blootgesteld geproduceerd door andere werknemers.
  • Stof veroorzakende bewerkingen, bijvoorbeeld verkleinen van materialen, zo veel mogelijk vermijden.
  • Stofzuigen in plaats van vegen.
  • Bevochtigen van materiaal om de blootstelling aan stof te beperken.
  • Bij binnenwerk goede, zo nodig mechanische, ventilatie.

Individuele maatregelen
  • Ademhalingsbescherming (tenminste P2-filter in combinatie met afzuiging); bij sterke stofvorming helm of masker met aangedreven gefilterde lucht.


Meer informatie
   
   
 

Download gehele taak als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina