U bent hier: Home - Beroepen - Werfbaas - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


Van de werfbazen heeft 38% last van lawaai. Hard geluid is er vooral op de los- en laadplaatsen van vrachtauto's. Ook de machines produceren veel lawaai, zoals de heftruck, verreiker, kraan en shovel. Bij onderhoud en reparaties heeft de werfbaas te maken met lawaai van materieel, apparatuur en gereedschappen. Gemiddeld over een werkdag is het geluidniveau 80 dB(A) of hoger. De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A). Er is kans op gehoorschade als geen gehoorbescherming wordt gedragen.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Betrek bij aanschaf en het vervangen van materieel, apparatuur en gereedschap de geluidsproductie in de afweging mee. Vraag de leverancier om informatie over het geluid.
  • Kies bij de aanschaf voor types materieel, apparatuur en gereedschap voorzien van geluiddemping.

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor periodiek onderhoud / keuring van gereedschap / materieel.
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidsniveau van 80 dB(A)). Het dragen hiervan is verplicht bij geluidsniveaus hoger dan 85 dB(A).
  • Kies een type in overleg met uw personeel. Een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt. Overweeg een type voorzien van communicatiemogelijkheden voor functies waarvoor frequent contact met collega's noodzakelijk is.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Bovendien kunnen toxische of irriterende stoffen in de gehoorgang terechtkomen. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbeschermingsmiddelen; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A).
  • Gebruik geen beschadigd of onveilig gereedschap / materieel; controleer regelmatig en vraag waar nodig om vervanging.
  • Werk niet onnodig dicht bij de plek waar lawaai vrijkomt; hoe groter de afstand tot deze plek, hoe minder u met hard geluid te maken heeft.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina