U bent hier: Home - Beroepen - Wegmarkeerder - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


Van de wegmarkeerders heeft 56% klachten over lawaai. Dit wordt geproduceerd door het materieel in de omgeving en het langsrijdend verkeer. Geluid wordt daarnaast geproduceerd door de compressor en de verfspuit en bij het schoon- en droogblazen met perslucht. Gemiddeld over een werkdag ligt de blootstelling meestal rond de grenswaarde voor lawaai van 80 dB(A). Gehoorschade is mogelijk als geen gehoorbescherming wordt gebruikt.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • De geluidsniveaus op de werkplekken op en rond het materieel worden verlaagd tot 85 dB(A) of lager.
  • Zorg voor materieel voorzien van geluiddemping; geluidisolatie om de motor en een geluidgedempte compressor.
  • Zorg voor dempers om geluid van ontsnappend perslucht te dempen.
  • De geluidsniveaus op de werkplekken op en rond nieuw materieel mogen maximaal 80 dB(A) zijn.

Collectieve maatregelen
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen. Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet prettig zit, wordt vaak slecht gebruikt. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Houd het toerental zo laag mogelijk; dit beperkt het geluid en de trillingen. 
  • Plaats lawaaibronnen zoals een compressor op een zo groot mogelijke afstand.
  • Beperk zoveel mogelijk het spuiten met perslucht.
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A).


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina