U bent hier: Home - Beroepen - Voeger - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Van de voegers heeft 69% klachten over stof. Hoeveel kwartsstof vrijkomt, hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij het hakken en slijpen van voegen komt veel kwartsstof vrij. De hoeveelheid kan worden beperkt door het gebruik van afzuiging. Zonder deze maatregel wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ bij het slijpen ver overschreden. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. De voeger reinigt vaak de gevel met sterke zuren. Verder heeft hij vaak een cementeczeem.

De belangrijke risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Wissel het werk zoveel mogelijk af tussen voorbereidend werk, het aanbrengen van lintvoegen en stootvoegen, hakken, slijpen en schoonmaken.
 • Gebruik zoveel mogelijk menger en prefab voegmortel.
 • Verstrek/gebruik altijd stofafzuiging bij het uitslijpen van voegen. Aanvullende beschermende maatregelen in de vorm van een P2-filter / masker is bij dit slijpen nog nodig.
 • Verstrek / gebruik stofafzuiging bij het uithakken van voegen.

Collectieve maatregelen
 • Laat werknemers bij het uitslijpen van voegen altijd met stofafzuiging werken.
 • Laat werknemers stofafzuiging gebruiken bij het uithakken van voegen.
 • Zorg bij binnenwerk voor voldoende ventilatie of waar nodig aanvullende kunstmatige ventilatie.
 • Verstrek ademhalingsbescherming die afdoende bescherming biedt, comfortabel zit en tevens de ogen beschermt tegen wegspringend gruis; bijvoorbeeld een helm of kap voorzien van een aanblaasfilter, type 2 of 3.

Individuele maatregelen
 • Gebruik altijd stofafzuiging bij het uitslijpen van voegen. Vaak is aanvullend ademhalingsbescherming nodig omdat ook dan de hoeveelheid kwartsstof nog te groot is.
 • Gebruik de beschikbaar gestelde ademhalingsbescherming.
 • Direct huidcontact vermijden; draag halflange neopreen met katoenen binnenhandschoen.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de voeger met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina