U bent hier: Home - Beroepen - Vakman GWW - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De vakmannen GWW worden blootgesteld aan hoge geluidniveaus. 48% van hen meldt klachten over lawaai. Bij het werken met handgereedschap en pneumatische apparatuur ligt het geluidniveau boven 90 dB(A). Ook de nabijheid van machines en het langskomende verkeer spelen een rol. Grondverzetmachines produceren niveaus tot circa 100 dB(A); op 7 m afstand bedraagt het niveau 88 tot 92 dB(A). Tril-, en explosiestampers veroorzaken 95 tot 105 dB(A) voor de bediener en op 7 m afstand 80 tot 85 dB(A). De vakman GWW werkt gemiddeld over een werkdag in geluid dat harder is dan 80 dB(A). De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A). Er is kans op gehoorschade als geen gehoorbeschermingsmiddelen worden gedragen.


Te nemen maatregelen:


Bronmaatregelen
  • Neem bij de aanschaf van materieel de geluidsproductie in de afweging mee. Vraag de leverancier om informatie over de geluidemissie.
  • Zoek alternatieven voor werkzaamheden of materieel waarbij sprake is van hoge geluidniveaus.

Collectieve maatregelen
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80 dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een hinderlijk middel wordt vaak slecht gebruikt. Overweeg een type voorzien van communicatiemogelijkheden voor functies waarbij contact met collega's noodzakelijk is.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende, bovendien kunnen toxische of irriterende stoffen in de gehoorgang terechtkomen. Otoplastieken met een op het geluidsniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Werk niet onnodig dicht bij de plek waar het lawaai ontstaat; hoe groter de afstand tot de bron, hoe lager de blootstelling.
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A), dus bij het meeste werk met aangedreven gereedschap of op en rond materieel.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina