U bent hier: Home - Beroepen - Timmerman (nieuwbouw) - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Tijdens zijn werk heeft de timmerman (nieuwbouw) regelmatig met stof te maken. Van de timmermannen heeft 60% klachten over (hout-) stof. Bij machinale houtbewerking op de bouwplaats ontstaat veel houtstof. Ook bij het schoonmaken en opruimen komt een grote hoeveelheid vrij. Er is een zeer kleine kans op kanker door houtstof. Houtstof van vooral (hard-) hout kan kanker van neus- en neusbijholte veroorzaken. De grenswaarde van houtstof (hardhout) van 2mg/m³ kan daarbij worden overschreden. De timmerman (nieuwbouw) werkt soms met chemische producten zoals lijmen, kitten (oplosmiddelhoudend), PUR-schuim en met glas- en steenwol. Werken met isolatiematerialen kan leiden tot huidirritatie. 11% heeft last van allergische huidaandoeningen. Isolatiematerialen kunnen ook oogirritatie en chronische bronchitis veroorzaken. Klachten hierover komen ongeveer even vaak voor als bij het overige cao-personeel in de bouw.

De belangrijke risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen (houtstof)
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Beperk de blootstelling aan houtstof door stofafzuiging en/of omkasting.
 • Zorg waar nodig voor mobiele afzuiging of vast opgestelde afzuiging.
 • Verminder de blootstelling aan houtsstof tot 2mg/m³ of minder.
 • Zorg waar nodig voor ademhalingsbescherming.

Collectieve maatregelen
 • Laat stoffige werkzaamheden in een aparte ruimte met afzuiging / ventilatie uitvoeren.
 • Zorg voor voldoende industriestofzuigers op de werkplekken (vonkvrij).
 • Beperk het aantal bewerkingen op de bouwplaats door nauwkeurig tekeningen / maatvoering in de fabriek; dit kan de hoeveelheid stof beperken.

Individuele maatregelen
 • Gebruik ventilatie en stofafzuiging; hiermee voorkomt u de vorming van houtstof.
 • Gebruik scherp gereedschap; dit veroorzaakt minder stof.
 • Ruim het stof regelmatig op. Gebruik daarbij een stofzuiger en geen veger.
 • Gebruik de stofafzuiging die op het handgereedschap zit. Gebruik een papieren stofzak.
 • Zorg voor goed onderhoud van de afzuiginstallatie.
 • Gebruik ademhalingsbescherming met P2-filter bij stoffige werkzaamheden en opruim- of schoonmaakwerk.
 • Gebruik ademhalingsbescherming bij zeer veel stof en/of wanneer u lang stoffig werk doet; een kap, helm of masker voorzien van aanblaasfilter (type 2 of 3).


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de timmerman (nieuwbouw) met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina