U bent hier: Home - Beroepen - Tegelzetter (wand- en vloertegels) - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


De tegelzetter heeft regelmatig met stof te maken. 79% heeft hier klachten over. Bij het tegelwerk treedt stofvorming vooral op tijdens het verwijderen van oude tegellagen, het voorbehandelen van de ondergrond, het legen van zakken lijm of mortel en het mengen. Mortels, poeder- en pastalijm kunnen leiden tot huidirritatie.
Van de tegelzetters klaagt 15% over chemische middelen. Zij werken met producten als cementspecie, tweecomponentenlijm, verdunner en huidreinigers. Deze kunnen de huid aantasten of overgevoeligheid veroorzaken. De tegelzetters worden in vergelijking met het gemiddelde voor de bouw wat vaker behandeld voor een (allergische) huidaandoening (13,9% tegen 10,3%).
Bij het droog doorslijpen of zagen van kwartshoudende tegels is blootstelling aan kwartsstof te verwachten. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan tijdelijk worden overschreden. In combinatie met sloopwerk en/of regelmatig doorslijpen of zagen van tegels kan gemiddeld over een werkdag de grenswaarde voor kwartsstof worden overschreden.

De belangrijke risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Kies voor de minst schadelijke producten, gebruik producten op waterbasis of producten met een laag gehalte aan oplosmiddelen.
 • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kant-en-klare poederlijmen, pasta's en specie uit silo's.
 • Gebruik bijvoorkeur geen oxim-hardende kitten; deze kunnen overgevoeligheid veroorzaken.
 • Gebruik bij binnenwerk alleen producten die voldoen aan de voorschriften in het kader van de vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen.
 • Breng bij renovatie de tegels aan op de oude tegellaag.
 • Gebruik geen kwarts (-meel) als toeslagstof of lijm of mortel waaraan dit is toegevoegd.

Collectieve maatregelen
 • Laat tegels op maat maken door ze te snijden, niet door ze te slijpen; gebruik een zaag met watertoevoer.
 • Laat de lijm of specie in een andere (beter geventileerde ruimte) aanmaken; gebruik eventueel een mengkuip op wielen.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger voor het opruimen van stof.
 • Zorg tijdens het werk voor voldoende ventilatie.
 • Zorg voor de juiste huidreinigingsmiddelen, stromend water, zeep, schone droge doeken, handcrème of -zalf, zoals vaseline lanettecrème of -zalf; deze zijn verkrijgbaar bij de apotheek.
 • Geef voorlichting over de risico's en de te treffen voorzorgsmaatregelen. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg er voor dat de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen aanwezig zijn, zoals huidbescherming (handschoenen, overall, pet of hoofddeksel) en bij het werken boven ooghoogte een veiligheidsbril of gelaatscherm.
 • Verstrek ademhalingsbescherming: een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel.

Individuele maatregelen
 • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen.
 • Strijk de kit niet na met een vinger, maar gebruik een kwastje.
 • Gebruik de door de werkgever voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Wees extra voorzichtig met cementspecie en -lijm en meercomponenten producten. Deze kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Zorg dat gereedschap en kleding niet met specie of één van de componenten verontreinigd raakt. Vervang verontreinigde handschoenen en kleding direct. Was uw handen voorafgaand aan pauzes en toiletbezoek.
 • Maak de lijm en specie in een goed geventileerde ruimte aan; gebruik eventueel een mengkuip op wielen.
 • Maak bij voorkeur gaten met een hamertje en een gatenbeugel.
 • Vermijd onnodig stof bij het legen van de zakken.
 • Maak de tegels op maat door ze te snijden, niet door ze te slijpen; gebruik een zaag met watertoevoer.
 • Ruim stof en gruis op met een stofzuiger, niet door te vegen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door de ramen of deuren te openen.
 • Gebruik de door de werkgever beschikbaar gestelde ademhalingsbescherming.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de tegelzetter met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina