U bent hier: Home - Beroepen - Straatmaker - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen (dieselemissie en kwartsstof)


Straatmakers kunnen worden blootgesteld aan uitlaatgassen (onder andere koolmonoxide, deeltjes roet/PAK’s) van de machines waarmee zij werken. Deze uitlaatgassen zijn kankerverwekkend. Van de straatmakers heeft 54% klachten over stof. Dit stof kan kwartsstof bevatten. Kwartsstof kan ondermeer vrijkomen bij het schrapen of het doorslijpen van stenen, trottoirbanden, et cetera. Vooral bij het doorslijpen kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden. Het gebruik van ademhalingsbescherming is dan noodzakelijk. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker.

Het belangrijkste risico is:
 • Kankerverwekkende stoffen (onder andere dieseluitlaatgassen, kwartsstof)


Te nemen maatregelen dieseluitlaatgassen:

Bronmaatregelen
 • Toepassing van een ander type brandstof.

Collectieve maatregelen
 • Aanschaf van nieuw materieel minimaal volgens Euro-2 norm.
 • Toepassing van zelfregenererend combifilter.
 • Een betere afstelling (en regelmatig onderhoud) van de motor.
 • Verlengen of een andere positionering van de uitlaat op de machine (zit soms te laag).

Individuele maatregelen
 • Een andere opstelling van machines op de werkplek.


Te nemen maatregelen kwartsstof:

Bronmaatregelen
 • Blootstelling aan kwartsstof zoveel mogelijk vermijden. Laat het materiaal zoveel mogelijk reeds op maat aanleveren.

Collectieve maatregelen
 • Andere maatregelen zijn bevochtigen, nat werken, vernevelen en stofvorming beperken.
 • Verstrek apparatuur met watertoevoer en/of met hulpstukken voor verneveling.
 • Trilplaten kunnen worden voorzien van sproeiers voor verneveling, hierdoor kan vooral bij lichte trilplaten een aanzienlijke reductie van kwartsstof blootstelling worden bereikt.
 • Verstrek ademhalingsbescherming die afdoende bescherming biedt, comfortabel zit en tevens de ogen beschermt tegen wegspringend gruis; bijvoorbeeld een helm of kap voorzien van een aanblaasfilter, minimaal type 2.

Individuele maatregelen
 • Bij stofvorming rekening houden met de windrichting en de collega's.
 • Gebruik altijd stofafzuiging bij het door zagen van trottoirbanden. Vaak is aanvullend ademhalingsbescherming nodig, omdat ook dan de hoeveelheid kwartsstof nog te groot is.
 • Slijp nat. Gebruik daarbij goede ademhalingsbescherming (minimaal P2-filter).


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de straatmaker met betrekking tot gevaarlijke stoffen
Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina