U bent hier: Home - Beroepen - Straatmaker - Fysieke belasting

Printvriendelijke versie

 

Fysieke belasting


Van de straatmakers vindt 81% het werk lichamelijk zwaar. 46% heeft last van de rug. Relatief veel klachten zijn er over de polsen (8%), handen en vingers (16%) en heupen (17%). Het werk wordt staand of geknield uitgevoerd. Ook de werkhoudingen zijn belastend; 37% heeft last van het werken in eenzelfde houding, 44% van het regelmatig bukken. Een groot deel van de tijd wordt in een gebogen houding gewerkt. Over in ongemakkelijke houdingen werken heeft 37% klachten. Sommige materialen zoals de banden en inritblokken zijn erg zwaar. Onder straatmakers komt te zwaar tillen nog regelmatig voor. Het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg. Over het tillen, dragen, duwen of trekken van zware lasten heeft 67% klachten. Belastend is ook het met de hand en vaak in een hoog tempo aanbrengen van de tegels of stenen.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Lichamelijk zwaar werk
 • Repeterende bewegingen
 • Tillen, dragen, duwen en trekken van zware lasten
 • Werkhoudingen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Daar waar mogelijk zal bestrating mechanisch worden aangebracht om de fysieke belasting te verminderen. Voor een concrete invulling hiervan zie de Instructiekaart Verantwoord aanbrengen elementenverharding. Nuttige informatie hierover is terug te vinden in CROW publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementenverharding.
 • Maak voorafgaande aan het werk een straatwerkplan en maak daarin altijd de afweging mechanisch straten versus handmatig straten.
 • Houdt u aan de afspraken zoals vastgelegd in het A-blad Bestratingsmateriaal.
 • Laat werknemers met de hand stenen van maximaal 4 kg en tegels van maximaal 9,5 kg verwerken.
  • de maximum afmetingen voor met de hand verwerken van stenen zijn 211x105x80mm en van tegels 300x300x45 mm.
  • laat betonnen trottoirbanden, inritblokken, putten en kolken mechanisch verwerken.
 • Gewicht kruiwagen bij de handvatten maximaal 25 kg.
 • Voer het werk uit met materieel waarmee mechanisch kan worden geopperd en bestraat. Hiervoor zijn diverse soorten materieel en hulpstukken ontwikkeld, zoals klemmen en zuignappen.
 • Gebruik(als mechanisch plaatsen niet mogelijk is) eventueel lichtgewicht materialen, zoals blokken, banden en kolken van kunststof in plaats van beton.

Collectieve maatregelen
 • Laat het egaliseren van het zandbed waar mogelijk mechanisch uitvoeren.
 • Zorg voor vlakke, stevige en drempelvrije transportroutes.
 • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen (kniebeschermers en handschoenen).

Individuele maatregelen
 • Richt de werkplek zorgvuldig in en houd deze vrij van obstakels.
 • Gewicht kruiwagen bij de handvatten maximaal 25 kg.
 • Zet het materiaal en de gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek.
 • Gebruik het beschikbare materieel en de hulpmiddelen voor het (ver-) plaatsen van materialen.
 • Vraag bij het tillen van zware lasten één of meer collega's om hulp.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de straatmaker met betrekking tot fysieke belasting

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina