U bent hier: Home - Beroepen - Stelleur - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De stelleur wordt tijdens het boren, zagen en vooral tijdens gebruik van een nietpistool of schiethamer blootgesteld aan hoge geluidniveaus. Kortdurend komt een blootstelling van rond 95 tot 100 dB(A) voor. De duur van de blootstelling is beperkt, maar de blootstelling overschrijdt gemiddeld over een werkdag naar verwachting de grenswaarde voor lawaai van 80 dB(A). Van de stelleurs heeft 60% lawaaioverlast, 27% heeft gehoorklachten en bij 18% is lawaaidoofheid vastgesteld. Er is kans op gehoorschade als geen gehoorbescherming worden gedragen.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Kies een bevestigingsmethode die minder lawaai veroorzaakt. 
  • Verstrek / Gebruik apparatuur voorzien van geluiddemping.

Collectieve maatregelen
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen. Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregel
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. U bent verplicht gehoorbescherming te dragen bij geluidniveaus boven 85 dB(A).


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina