U bent hier: Home - Beroepen - Steigerbouwer - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


De steigerbouwer werkt altijd in een risicovolle omgeving. Van de steigerbouwers heeft 30% klachten over onveilige situaties. Toch vindt de meerderheid (93%) de veiligheid in orde en dat er voldoende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Diverse oorzaken kunnen de aanleiding zijn voor een ongeval, zoals onvoldoende beveiligde, verankerde of slecht geconstrueerde steigers, het instorten van steigers en het laten vallen van materialen. De steigerbouwer kan ook zelf vallen van de steiger; veiligheidsgordels worden vaak niet gebruikt. Het vallen van hoogten van meer dan 2,5 m is een belangrijke oorzaak van ongevallen en ziekteverzuim onder steigerbouwers. Het verzuim wegens een ongeval is 13%. Letsel kan voorkomen als gevolg van onder andere struikelen, uitglijden, verstappen, stoten, bekneld raken, vertillen en verdraaien.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt worden door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen
 • Struikelen, uitglijden verstappen
 • Werken op hoogte


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Maak een montageplan waarin staat dat zoveel mogelijk vanaf een gesloten vloer wordt gewerkt.
 • Laat leuningen, hekwerken en kantplanken direct na de vloeren aanbrengen. Houd hier al bij de levering rekening mee. Hetzelfde geldt voor de ladder- en trapopgangen.
 • Laat bij demontage in de omgekeerde volgorde werken.

Collectieve maatregelen
 • Verstrek veiligheidsgordels voor het werken op plaatsen waar onvoldoende afscherming is.
 • Beschrijf in het montageplan dat een vlakke, draagkrachtige ondergrond nodig is. Is deze er niet, breng dan voldoende ondersteuning aan.
 • Laat schoren en verankeringen gelijk opbrengen met de rest van de steiger.
 • Voorkom dat tijdens de montage de steiger voor het opslaan van materiaal wordt gebruikt.
 • Zorg voor voldoende verlichting.
 • Tref maatregelen betreffende de elektrische veiligheid.
 • Tref maatregelen voor het werken bij harde wind of als er sneeuw of ijzel op de steigerdelen ligt; doe dit in overleg met de steigerbouwers.
 • Om onveilige situaties te beperken, zijn een goede opleiding van het personeel en goede werkvoorschriften noodzakelijk / verplicht.

Individuele maatregelen
 • Zorg dat het opbouwen van een rolsteiger steeds vanuit een positie achter randbeveiliging (leuning) plaatsvindt. Individuele valbeveiliging is op een rolsteiger meestal niet effectief.
 • Richt de werkplek zorgvuldig in. Houd deze vrij van obstakels. Laat geen rommel of gereedschappen slingeren waardoor u kunt struikelen of uitglijden.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van uw werkomgeving.
 • Breng voorzieningen aan tegen vallen, zoals leuningen, hekwerken en kantplanken.
 • Kaart onveilige situaties aan bij uw leidinggevende. Spreek uw collega´s waar nodig aan op onveilig gedrag.
 • Draag een harnasgordel wanneer u op hoogte werkt. Bescherm u met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de steigerbouwer met betrekking tot veiligheid

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina