U bent hier: Home - Beroepen - Stafpersoneel - Werkdruk

Printvriendelijke versie

 

Werkdruk


Het stafpersoneel vindt het werk over het algemeen interessant, maar ook geestelijk belastend. Zij melden vaker klachten over tijdsdruk (76%), geestelijke belasting (71%) en te veel werk (56%). Bij werkdruk van het stafpersoneel spelen de onduidelijkheid van taken en de slechte werkorganisatie, leiding en samenwerking een belangrijke rol. Stafpersoneel wordt tijdens het werk vaak geconfronteerd met onverwachte situaties.
Technici en werkvoorbereiders hebben vooral te maken met tijdsdruk. Onduidelijkheid in de opdrachtverlening en bouwtekeningen zorgt regelmatig voor frustratie. Project- en bedrijfsleiders hebben vaker problemen in de samenwerking met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en eigen personeel. Het werk heeft soms een negatieve invloed op het privé-leven door de werkstress en het vaak onverwachte overwerk.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Geestelijk inspannend werk
 • Te veel werk
 • Tijdsdruk


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg voor een goede werkorganisatie, bevorder de samenwerking en communicatie.

Collectieve maatregelen
 • Zorg ervoor dat tijdens stafvergaderingen en werkoverleg problemen bespreekbaar zijn.
 • Signaleer problemen in een vroeg stadium, neem de vereiste maatregelen.
 • Informeer en betrek medewerkers bij de resultaten van het werk en het bedrijf (terugkoppeling).
 • Voer functioneringsgesprekken.
 • Verbeter zonodig door training de communicatieve- en managementvaardigheden van het stafpersoneel.
 • Inventariseer en evalueer de taakverdeling, de taakinhoud en de taakbelasting van het stafpersoneel.
 • Verbeter zonodig de afstemming en samenwerking met opdrachtgevers, architecten, leveranciers en neven- en onderaannemers.

Individuele maatregelen
 • Bevorder de samenwerking en communicatie
 • Bespreek tijdens de stafvergadering of het overleg met de directie de problemen in het werk.
 • Laat het werkaanbod goed plannen, vermijd overbelasting
 • Beperk werkzaamheden in de avonduren en in het weekend.
 • Denk aan je leefstijl, zorg zelf ook voor voldoende rust en herstel.
 • Zorg in drukke periodes voor een goede afstemming met het thuisfront.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina