U bent hier: Home - Beroepen - Sloper - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Tijdens het werk kunnen slopers de vrijkomende rook, metaalstof, damp en nevel inademen. Bijvoorbeeld bij het werken met een snijbrander of slijptol komen rook en metaalstof vrij. Van de slopers heeft 18% hinder van rook, dat vermoedelijk ontstaat bij het snijden. 13% klaagt over damp, gas en nevel. Verder kunnen zij met materialen als vezels, isolatiemateriaal en asbest te maken krijgen. Deze worden verwijderd of komen vrij tijdens de sloop. Roet / PAK komt voor bij het slopen van schoorstenen. Ook kan de dieselrook van in de omgeving opgestelde aggregaten en compressoren worden ingeademd.
Van de slopers heeft 66% klachten over (kwarts-) stof. De hoeveelheid die vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Bij het bewerken van steen, beton en kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het toepassen van afzuiging. Zonder watertoevoer of afzuiging wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver overschreden. Dat geldt voor buitenwerk, maar vooral voor binnenwerk. Het inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker.

De belangrijke risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen (onder andere kwartsstof, asbest, roet / PAK en dieselrook)
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Inventariseer voor aanvang van het werk welke schadelijke stoffen vrij kunnen komen. Stem de maatregelen hierop af. Laat voorafgaand aan het werk eventueel aanwezig asbest door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen.
 • Laat het sloopwerk waar mogelijk machinaal uitvoeren met materieel voorzien van een overdrukcabine met toevoer van gefilterde lucht.

Collectieve maatregelen
 • Zorg waar nodig voor mobiele afzuiging of vast opgestelde afzuiging.
 • Gebruik gereedschap voorzien van stofafzuiging of watertoevoer.
 • Wanneer afzuiging of watertoevoer bij de geplande werkmethode niet mogelijk is, kies dan voor een ander type gereedschap of werkmethode waarbij dit wel kan. Houd bij de keuze ook rekening met de lichamelijke belasting en de productie van trillingen en lawaai.
 • Plaats aggregaten en compressoren buiten of in een andere ruimte voorzien van ventilatie; dit voorkomt dat uw mensen met de uitlaatgassen (en ook het lawaai) te maken krijgen.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger voor het opruimen van het stof.
 • Zorg bij binnenwerk voor voldoende ventilatie of indien nodig aanvullende kunstmatige ventilatie.
 • Zorg voor goede hygiënische voorzieningen.
 • Zorg waar nodig voor ademhalingsbescherming.
 • Regel bij kwartsstof ademhalingsbescherming, bijvoorbeeld een helm met gelaatsscherm (of een volgelaatmasker) voorzien van een aanblaasfilter (type 2 of 3). U kunt ook kiezen voor een ander beschermingsmiddel dat een vergelijkbare bescherming biedt. Middelen waarbij de werknemers zelf de lucht door het filter moeten zuigen, zijn niet geschikt vanwege de duur en de inspanning die het werk vergt.

Individuele maatregelen
 • Zorg voor voldoende ventilatie door ramen of deuren te openen.
 • Wees extra voorzichtig met stof en rook dat vrijkomt bij het slijpen en snijden van gelegeerde, gecoate (verf, gegalvaniseerd) en/of hardmetalen onderdelen.
 • Gebruik waar dat kan altijd watertoevoer of stofafzuiging.
 • Ruim stof en gruis op met een stofzuiger, niet door te vegen of (met perslucht) schoon te blazen.
 • Gebruik de door de werkgever voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Gebruik (bij kwartsstof) de door de werkgever beschikbaar gestelde ademhalingsbescherming.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de sloper met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina