U bent hier: Home - Beroepen - Sleuvenhakker / -frezer - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Sleuvenhakkers worden blootgesteld aan kwartsstof. Hoeveel stof vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Vooral bij het bewerken van kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het gebruik van afzuiging. Deze methoden zijn verplicht bij het zagen en frezen van sleuven in kalkzandsteen. Hierbij wordt zonder watertoevoer of afzuiging de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ sterk overschreden.

Het belangrijkste risico is:
 • Kankerverwekkende stoffen (kwartsstof)


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Voorkom hakken en frezen door het toepassen van andere werkmethoden, zoals het ingieten van leidingen, leidinggoten, opbouwleidingen en infraroodschakelaars.

Collectieve maatregelen
 • Gebruik (verplicht) een frees- of zaagmachine voorzien van stofafzuiging of watertoevoer. Bij droog werken een industriestofzuiger voorzien van een fijnstof filter (HEPA H14) voor de afzuiging. Gebruik bij nat werken stofafzuiging met watertoevoer en waterafzuiging.
 • Kies apparatuur en werkmethoden met een zo gering mogelijke stofproductie. Houd bij de keuze ook rekening met de fysieke belasting en de blootstelling aan lawaai en trillingen.
 • Gebruik bij voorkeur een sleuvenzaagmachine met dubbelbladige diamantzaag en verende kap in combinatie met watertoevoer en/of afzuiging.
 • Bij gebruik van een sleuvenzaagmachine met niet-verende kap in combinatie met watertoevoer en/of afzuiging is aanvullend ademhalingsbescherming (minimaal filtermasker P2 met uitademventiel) verplicht.
 • Bij gebruik van een sleuvenfrees met freeswiel in combinatie met afzuiging en/of watertoevoer is aanvullende ademhalingsbescherming (minimaal filtermasker P2 met uitademventiel) verplicht.
 • Regel ademhalingsbescherming. Gebruik minimaal een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel; Gebruik voor freeswerk waarbij watertoevoer of stofafzuiging niet mogelijk is, minimaal een filtertype P3.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger voorzien van een fijnstof filter (HEPA H14) voor het opruimen van stof.
 • Stof regelmatig opzuigen (tenminste aan het eind van de werkdag).

Individuele maatregelen
 • Gebruik bij zagen en frezen in kalkzandsteen altijd watertoevoer en/of stofafzuiging; dit is verplicht.
 • Gebruik ademhalingsbescherming (zowel bij gebruik van een dubbelbladige diamant sleuvenzaag met niet-verende kap als bij een sleuvenfrees dient minimaal filtermasker P2 met uitademventiel te worden gebruikt) bij het frezen van kwartshoudende materialen, of bij andere werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt dat niet wordt weggevangen door watertoevoer of stofafzuiging.
 • Haal de hulpstukken voor stofbestrijding niet van het gereedschap af, ook al hinderen deze het werk.
 • Ruim kwartshoudend gruis en stof direct op; gebruik hiervoor een industriestofzuiger voorzien van fijnstoffilter (HEPA) of water.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door het openen van ramen of deuren, denk daarbij wel aan de blootstelling van derden aan vrijkomend kwartsstof of nevel.
 • Zorg ervoor dat bij het legen van de stofzuiger dat er geen stof wolken ontstaan.
 • Zorg bij het gebruik van natte technieken ervoor dat de slurry met kwartstof erin niet blijft liggen en opdroogt en zo weer een bron van blootstelling vormt.
 • Gebruik ook adembescherming bij het schoonmaken van het gebruikte gereedschap en het legen van stofzuigers.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de sleuvenhakker / -frezer met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina