U bent hier: Home - Beroepen - Rioolreparateur - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De rioolreparateur heeft tijdens onder andere hakken, boren, slijpen, stralen en spuiten te maken met lawaai van soms 100 dB(A) en hoger. Van de rioolreparateurs klaagt 54% over lawaai, 31% heeft last van het gehoor. In het riool zijn de niveaus extra hoog door de weerkaatsing. Ook bovengronds heeft de rioolreparateur te maken met lawaai, ditmaal onder meer van het langskomend verkeer, de mobiele kraan en de compressoren. Gemiddeld over een werkdag ligt de blootstelling boven de grenswaarde. Gehoorschade is mogelijk als geen gehoorbescherming wordt gebruikt. De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A).


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Kies bij aanschaf en het vervangen van gereedschap voor types die weinig geluid produceren. Houd bij de keuze ook rekening met de lichamelijke belasting en de productie van stof en trillingen.
  • Laat het werk op afstand uitvoeren met robotapparatuur.

Collectieve maatregelen
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen. Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet prettig zit, wordt vaak slecht gebruikt.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze middelen beschermen onvoldoende. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A).


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina