U bent hier: Home - Beroepen - Ovenbouwer - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Veel ovenbouwers klagen over stof (75%), rook (36%), damp, gas of nevel (37%) en/of chemische middelen (32%). Mortel, lijmen of kitten kunnen schadelijke stoffen bevatten, zoals organische oplosmiddelen. Epoxylijmen (om tegels te lijmen in ovens voor de keramische industrie) kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Verder kan de ovenbouwer te maken krijgen met vezels / isolatiemateriaal bij het onderhoud of slopen aan en van schoorstenen. Allergische huidaandoeningen komen voor bij 22% van de ovenbouwers. 7% van de beroepsgroep is behandeld voor huidaandoeningen.

De ovenbouwer kan te maken krijgen met asbest en roet / PAK bij het onderhoud of slopen aan en van schoorstenen. Het inademen van dieselrook is mogelijk doordat in de omgeving aggregaten en/of compressoren staan opgesteld.

De ovenbouwer heeft regelmatig met (kwarts-) stof te maken. Veel stof komt vrij bij aanmaken van de mortel / specie, vooral als in de mortel oude ovenstenen zijn verwerkt. Daarnaast komen grote hoeveelheden vrij bij het slopen en (droog) zagen of doorslijpen van stenen of blokken. Het kwartsgehalte is afhankelijk van het bewerkte materiaal. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden.

De belangrijke risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen (onder andere kwartsstof, asbest, roet / PAK en dieselrook)
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Onderzoek voor aanvang van het werk welke toxische stoffen vrij kunnen komen. Stem hier de maatregelen op af. Laat asbest eerst verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.
 • Stel aggregaten / compressoren buiten de ovens of in een andere ruimte op (voorzien van ventilatie); dit voorkomt dat uw werknemers met de uitlaatgassen (en ook het lawaai) te maken krijgen.
 • Beperk bij het bewerken van steen de stofvorming door watertoevoer, bronafzuiging.
 
Collectieve maatregelen
 • Zorg zonodig voor mobiele afzuiging of vast opgestelde afzuiging.
 • Zorg voor goede hygiënische voorzieningen.
 • Maak bij schoonmaken gebruik van een goede industriestofzuiger.
 • Zorg dat ademhalingsbescherming wordt gebruikt bij werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt, zoals sloopwerk, het werken met een steenzaag en het aanmaken van mortel. Gezien de hittebelasting (zie het onderdeel 'Klimaat') wordt het gebruik van een volgelaatmasker of helm voorzien van een aanblaasfilter (type 3) aangeraden.
 • Bij het werken in kleine of besloten ruimten waar zuurstoftekort kan optreden (mengers, convertors), wordt een volgelaatmasker of kap met persluchttoevoer aanbevolen. Een alternatief is de ruimte door geforceerde ventilatie van verse lucht te voorzien.
 
Individuele maatregelen
 • Gebruik altijd watertoevoer bij het zagen of doorslijpen van beton, steen of tegels.
 • Ruim stof en gruis op met een stofzuiger, niet door te vegen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door de ramen of deuren te openen.
 • Gebruik de door de werkgever beschikbaar gestelde ademhalingsbescherming.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina