U bent hier: Home - Beroepen - Opperman straatmaker - Trillingen

Printvriendelijke versie


Trillingen


Blootstelling aan hand-arm-trillingen doet zich voor tijdens het werken met een stamper, de trilplaat en de trilwals. Op de langere termijn kan dit leiden tot het witte vingers syndroom. Ook kan zich een gevoel van ‘doofheid’ in armen en handen voordoen, en er kunnen afwijkingen in botten, spieren en/of gewrichten optreden. De grenswaarde voor hand-armtrillingen van 5 m/s² over een achturige werkdag mag niet worden overschreden

Het belangrijkste risico is:
  • Hand-armtrillingen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Vervang oude apparatuur door nieuwe trillingsgedempte types (vraag om informatie over de hoeveelheid trillingen die ze veroorzaken, die moet door de leverancier worden verstrekt).

Collectieve maatregelen
  • Houd rekening met een maximale werkduur met een (niet trillingsgedempte) trilplaat van circa 1 uur per dag en met een trilstamper van 20 minuten per dag.
  • Voorkom onnodige trillingen door periodiek onderhoud / controle van machines en gereedschap.
  • Zorg voor taakroulatie en afwisseling in de werkzaamheden om de blootstelling aan trillingen te beperken.

Individuele maatregelen
  • Gebruik als het koud is handschoenen; bij blootstelling aan hand-armtrillingen is warm houden van de handen belangrijk.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina