U bent hier: Home - Beroepen - Opperman metselaar - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Van de opperman-metselaars heeft 34% klachten over stof. Bij het aanmaken van specie is inademing van cementstof mogelijk. Daarbij zal de grenswaarde van 5 mg/m³ voor respirabel inert stof meestal worden overschreden. Opperman-metselaars hebben bij het aanmaken van de specie vaak huidcontact met cement. Cement is een sterk alkalische stof die in contact met de huid leidt tot huidirritatie, ontvetting en tot huidaandoeningen. Ook een allergische reactie is mogelijk door de allergene stoffen in het cement. Bij het verwijderen van isolatiematerialen is blootstelling aan glaswol- en/of steenwolvezels mogelijk.

Het belangrijkste risico is:
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Collectieve maatregelen
 • Verstrek ademhalingsbescherming met P2-filter te dragen bij het verwijderen van isolatiematerialen werkzaamheden binnen, waarbij er veel vezels vrijkomen en bij stoffig werk en opruim- of schoonmaakwerk. Bij zeer hoge stofconcentraties en/of langdurige stoffige werkzaamheden ademhalingsbescherming (kap, helm of masker) voorzien van een aanblaasfilter (type 2 of 3).
 • Verstrek ook een goedsluitende overall, een stofbril of gelaatsscherm en werkhandschoenen.
 • Verstrek voorlichting/instructie over het werken met gevaarlijke stoffen. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Beperk de stofvorming door watertoevoer, bronafzuiging.

Individuele maatregelen
 • Huidcontact met de isolatiematerialen vermijden.
 • Ruim stof/gruis niet op door vegen maar met een goede industriestofzuiger.
 • Ruim kwartsbevattend gruis en stof direct op met de stofzuiger of met water.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door openen van ramen of deuren, of voer het stoffige werk buiten uit.
 • Regel dat ademhalingsbescherming aanwezig is en zonodig ook wordt gebruikt, meestal zal een halfgelaatsmasker met filter type P2 voorzien van uitademventiel afdoende; gebruik bij erg stoffig en/of langdurend werk ademhalingsbescherming (kap, helm of masker) voorzien van een aanblaasfilter
  (type 2 of 3).
 • Gebruik de door de werkgever beschikbaar gestelde ademhalingsbescherming.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina