U bent hier: Home - Beroepen - Monteur steigerbouw

Printvriendelijke versie

 
 
 

Monteur steigerbouw
Onder de verzamelnaam monteur steigerbouw vallen naast de hulpmonteur, de monteur, de eerste monteur en de voorman. De monteur steigerbouw heeft kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat. Ook heeft hij kans op een ongeval en letsel door onveilige situaties en het werken op hoogte. Ruim 50% van de monteurs steigerbouw ervaart werkdruk. Op grote hoogten kunnen de klimaatomstandigheden zeer belastend zijn.

Het monteren van steigers geschiedt geheel volgens de Richtlijn Steigers die onderdeel is van deze arbocatalogus. Bij de montage van steigers zijn de navolgende vaklieden betrokken. Hun vakmanschap blijkt uit opname in het Centraal Diploma-Register dat in opdracht van de ‘Stichting Veilig Werken op Hoogte’ (www.svwoh.nl ) wordt beheerd. De Stichting Veilig Werken op Hoogte beheert de eind- en toetstermen voor de opleidingen.

De Hulpmonteur Steigerbouw assisteert bij (de-)montagewerkzaamheden, waarbij door hem nog geen steigers zelfstandig mogen worden gemonteerd of gedemonteerd. Als hij assisteert bij (de) montagewerkzaamheden, betreft dit uitsluitend eenvoudige steigers van categorie 1, onder toezicht van óf de monteur, óf de 1e monteur óf de voorman De toekomstige Hulpmonteur Steigerbouw beschikt bij aanvang over VCA. Indien hij uitsluitend wordt ingezet om onderdelen aan- en af te voeren (sjouwwerk) beschikt hij over basiskennis steigerbouw en moet zich registreren als “Aspirant hulpmonteur” bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. De Aspirant Hulpmonteur monteert of demonteert niet.

De Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige steigers van categorie 1 en mag onder toezicht van minimaal een 1e Monteur complexe steigers monteren.

De 1e Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige en complexe steigers. Hij is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren.

Voor bedrijven die niet beschikken over de functie van voorman geldt, dat de oplevering van steigers mag plaatsvinden door een gediplomeerde/gecertificeerde 1e Monteur die tevens de taak van “Steigerinspecteur” uitoefent. Hiertoe is hij in het bezit van het certificaat Steigerinspecteur en beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in deze functie. Hij is evenals de voorman gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De Voorman Steigerbouw voert dezelfde steiger-technische handelingen uit als de 1e Monteur Steigerbouw. Hij beschikt aanvullend over competenties met betrekking tot steigerinspectie, leidinggevende-, communicatieve-, management- en administratieve vaardigheden. De voorman is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De Steigerinspecteur / Inspecteur van het steigerbedrijf / Inspecteur Steigerbouw is verantwoordelijk voor de overname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen (categorie 1, 2, 3 en 4). Hij communiceert met het steigermontagebedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman en over het certificaat “Steigerinspectie”.

De monteur is in het bezit van:
 • veiligheidshelm (volgens NEN 397)
 • veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen (type S3 volgens EN-345)
 • harnasgordel (lifelines inclusief gordel) volgens NEN-EN 365
 • werkhandschoenen (slijtvast, gripvast en warm)
 • werkkleding
 • (door)werkkleding, wind-/waterdicht: thermisch isolerend (zie ook cao-bepalingen artikel 56)
 • gehoorbescherming
 • veiligheidsbril
 • gereedschapsriem
 • schouderbescherming
Aan de schouderbescherming worden de volgende minimale eisen gesteld:
 • Goede pasvorm door:
  • flexibiliteit van het materiaal
  • individuele fabricage
 • Voldoende veerkracht om de druk van het maximale draaggewicht te kunnen verdelen. Er mag geen puntbelasting ontstaan.
 • Voldoende breedte voor de “gemiddelde” schouder (small/medium/large).
 • Moet goed op de plaats gehouden worden met een extern vest of schouderpockets in (T-)shirt.


 • De belangrijkste risico's voor de monteur steigerbouw zijn:
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vor ige pagina