U bent hier: Home - Beroepen - Monteur CV en klimaatbeheersing - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


De monteur CV en klimaatbeheersing maakt gebruik van PVC-lijm en soldeervloeistof.
Hij heeft te maken met soldeer- en lasrook en verbrandingsgassen. 17% van de beroepsgroep heeft hinder van rook (vermoedelijk soldeer-, en lasrook), 15% klaagt over damp, gas en nevel. De monteur kan de lasrook, metaalstof, damp en nevel inademen. In de rook kunnen ook stoffen aanwezig zijn afkomstig uit een eventuele coating, zoals isolatiemateriaal, verf en gegalvaniseerd zink. In PVC-lijm zijn vluchtige organische stoffen aanwezig. De soldeervloeistof is vaak sterk irriterend.

Het belangrijkste risico's is:
  • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Stel vroegtijdig de risico's voor de lasser vast en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de lasmethode, de te gebruiken elektrode, het te lassen materiaal, de aanwezigheid van coating en de aard van de werkplek.
  • Gebruik knelkoppelingen op plaatsen waar door soldeerrook of soldeervloeistof veel hinder te verwachten is.

Collectieve maatregelen
  • Zorg in kleine ruimtes met weinig of geen ventilatie voor afzuiging of kunstmatige ventilatie; dit voert rook, nevel en damp af.
  • Zorg voor de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen.

Individuele maatregelen
  • Zorg voor een opgeruimde, schone werkplek.
  • Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Zorg voor de beschermingsmiddelen zoals aangegeven in het veiligheidsinformatieblad. Regel ademhalingsbescherming tegen de lasrook.
  • Gebruik de door de werkgever voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de monteur CV en klimaatbeheersing met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
 
 

< terug naar vorige pagina