U bent hier: Home - Beroepen - Metselaar (nieuwbouw) - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Tijdens zijn werk kan de metselaar nieuwbouw struikelen over de rommel, sloopafval op de vloer of snoeren en leidingen. Ook bestaat de kans dat hij valt van een niet afgezette steiger- of vloerrand. Ook bij niet dichtgelegde sparingen is sprake van valgevaar. Verder kan de metselaar nieuwbouw vallen van bijvoorbeeld een wankel trapje. Daarnaast kan hij geraakt worden door een vallend voorwerp. Werken met aangedreven gereedschap kan leiden tot verwondingen.

De belangrijkste risico’s zijn:

Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg dat het gereedschap waar nodig is voorzien van de vereiste beveiligingen; zorg dat deze ook worden gebruikt.
 • Zorg dat al het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.

Collectieve maatregelen
 • Regel dat vóór het werk de randen zijn afgezet en sparingen zijn dichtgelegd. Zorg dat de rommel die het werk kan hinderen is opgeruimd.
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project:
  • onder andere een veiligheidshelm (NEN-EN 397).
  • veiligheidsschoenen.
  • een gelaatsscherm of veiligheidsbril en werkhandschoenen.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het gereedschap volgens de voorschriften.
 • Laat de randen afzetten en sparingen dichtleggen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap. Vraag om vervanging als beveiligingen niet goed functioneren of kabels of leidingen beschadigd zijn.
 • Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de metselaar (nieuwbouw) met betrekking tot veiligheid

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina