U bent hier: Home - Beroepen - Metselaar (nieuwbouw) - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De metselaar nieuwbouw heeft tijdens het op maat hakken en het aantikken van stenen met kort, maar hard geluid te maken. Af en toe is er lawaai door de menger, de kraan of ander materieel. Gemiddeld over een werkdag wordt er gewerkt bij geluidniveaus tussen 80 en 90 dB(A). De grenswaarde voor lawaai van 80 dB(A) wordt dus soms overschreden. Gehoorschade is mogelijk als geen gehoorbescherming wordt gebruikt.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Licht uw werknemers in over de risico's; de meeste metselaars zijn zich er niet van bewust dat het lawaai door het aantikken en op maat hakken van de stenen tot gehoorschade kunnen leiden.

Collectieve maatregelen
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80 dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Draag de verstrekte gehoorbescherming de hele dag; het aantikken en op maat hakken van stenen kan gehoorschade veroorzaken.


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de metselaar (nieuwbouw) met betrekking tot lawaai

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
 
 

< terug naar vorige pagina