U bent hier: Home - Beroepen - Metselaar (renovatie/onderhoud) - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Tijdens het werk kan de metselaar renovatie / onderhoud struikelen over de rommel, sloopafval op de vloer of snoeren en leidingen. Ook kan hij vallen van niet afgezette steiger- of vloerranden of door open sparingen. Verder kan hij vallen van bijvoorbeeld een wankel trapje. Ook kan hij worden geraakt door vallende voorwerpen. Bij het werken met aangedreven gereedschap bestaat een kans op verwondingen. Bij hakken, boren, zagen en slijpen kunnen wegspringende delen (oog-) letsel veroorzaken.

De belangrijkste risico’s zijn:

Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg dat het gereedschap waar nodig is voorzien van de vereiste beveiligingen; zorg dat deze ook worden gebruikt.
 • Zorg dat al het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.

Collectieve maatregelen
 • Regel dat voorafgaand aan het werk de randen zijn afgezet, sparingen zijn dichtgelegd en de rommel is opgeruimd.
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project:
  • onder andere een veiligheidshelm (NEN-EN 397).
  • veiligheidsschoenen.
  • een gelaatsscherm of veiligheidsbril en werkhandschoenen.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het gereedschap volgens de voorschriften.
 • Laat de randen afzetten en sparingen dichtleggen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap. Vraag om vervanging als beveiligingen niet goed functioneren of kabels of leidingen beschadigd zijn.
 • Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de metselaar (renovatie / onderhoud) met betrekking tot veiligheid

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina