U bent hier: Home - Beroepen - Metselaar (renovatie/onderhoud) - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Cement is een sterk alkalische stof die in contact met de huid leidt tot irritatie en ontvetting. Daardoor kan regelmatig contact gemakkelijk leiden tot huidaandoeningen. Cementeczeem is meestal een irritatie-eczeem en minder vaak een allergische huidaandoening veroorzaakt door huidcontact met in het cement aanwezig chroom (6) en/of kobalt. Onder metselaars komt beduidend meer eczeem voor dan bij andere bouwvakkers: 12,6 % tegen 7,8 %. Voor de totale mannelijke beroepsbevolking van Nederland ligt het percentage op circa 4%. De metselaar renovatie / onderhoud heeft regelmatig te maken met (kwarts-) stof. 46% van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Stof komt vrij bij het aanmaken van de specie, het slopen van stuclagen, muren en plafonds en het (droog) zagen of doorslijpen van stenen, tegels of blokken. Vooral bij methodes als hakken, boren of slijpen komt dikwijls veel (kwarts-) stof vrij. Het gehalte kwarts is afhankelijk van het bewerkte materiaal. Veel kwarts zit onder andere in kalkzandsteen. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ tijdelijk worden overschreden.

De belangrijkste risico's zijn:
  • Kankerverwekkende stoffen
  • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Beperk bij het bewerken van steen de stofvorming door uw werknemers te voorzien van apparatuur met watertoevoer en bronafzuiging.

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor een goede industriestofzuiger.
  • Regel dat ademhalingsbescherming aanwezig is en ook wordt gebruikt. Meestal is een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel afdoende. Laat uw werknemers bij erg stoffig of langdurend werk ademhalingsbescherming dragen voorzien van een aanblaasfilter (een kap, helm of masker met filtertype 2 of 3).

Individuele maatregelen
  • Gebruik altijd watertoevoer bij het zagen of doorslijpen van beton, steen en tegels.
  • Ruim stof of gruis op met een stofzuiger, niet door te vegen.
  • Ventileer de werkplek door de ramen of deuren te openen. Voer het stoffige werk zoveel mogelijk buiten uit.
  • Gebruik de verstrekte ademhalingsbescherming.

Arbovriendelijk hulpmiddel voor de metselaar (renovatie / onderhoud) met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina