U bent hier: Home - Beroepen - Machinist grote funderingsmachine - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Onder funderingswerkers komen ongevallen voor door het bekneld raken, geraakt worden door wegspringende delen of door een losschietend of slingerend funderingselement. Tijdens het heien of het ophijsen kan de funderingsinstallatie kantelen. Oogletsel is mogelijk door wegspringende splinters, scherven en oliedruppels. De funderingswerker kan in de grond wegzakken in gevormde, maar nog niet verharde elementen. Een kwart van de funderingswerkers heeft klachten over onveilige situaties. Funderingswerkers hebben evenveel klachten over de veiligheid als gemiddeld voor de bouw (11%). Wel geven relatief veel funderingswerkers aan te hebben verzuimd vanwege een ongeval (17% ten opzichte van gemiddeld 10% voor de bouw).

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Beveilig materieel tegen beknellen en kantelen.
 • Zorg voor een goede toegankelijkheid, begaanbaarheid en voldoende draagkracht van het terrein. Zorg bij grondverwijderende technieken in verband met de begaanbaarheid voor de afvoer van vrijkomende grond.

Collectieve maatregelen
 • Laat funderingsinstallaties ten minste één maal per jaar volgens de NVAF-richtlijnen keuren.
 • Zorg ervoor dat de hijsmiddelen voldoen aan de voorschriften.
 • Laat voor aanvang van het werk een opstellingskeuring verrichten.
 • Zorg dat de machinist beschikt over het voorgeschreven certificaat (TCVT).
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project:
  • onder andere valbeveiliging bij het werken op hoogte (aan het blok).
  • een veiligheidshelm (NEN-EN 397).
  • veiligheidsschoenen.
  • werkhandschoenen.
  • een gelaatsscherm.
  • een zonnebril met UV-filter.
  • een veiligheidsvest of signaleringskleding (bij het werken aan de weg) .

Individuele maatregelen
 • Gebruik het materieel en de hijsmiddelen volgens de voorschriften.
 • Begin niet met werken voordat een opstellingskeuring is uitgevoerd.
 • Gebruik valbeveiliging wanneer u werkt op hoogte.
 • Gebruik de verstrekte beschermingsmiddelen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina