U bent hier: Home - Beroepen - Machinist grote funderingsmachine - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De funderingswerker grote machine heeft met hard geluid te maken. Van de beroepsgroep heeft 36% hier klachten over. Metingen in de cabine van verschillende mobiele kranen geven geluid aan van 70 tot 98 dB(A). Het geluid is van verschillende factoren afhankelijk: het motorvermogen, het toerental, de toegepaste uitlaat-, koel- en luchtinlaatsystemen en de staat van het onderhoud. Gemiddeld over een werkdag komt het geluid regelmatig boven de grenswaarde uit. De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A). Het gemiddelde niveau waaraan de machinist wordt blootgesteld is 92 dB(A). Gehoorschade is mogelijk als hij geen gehoorbescherming draagt.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Neem bij de aanschaf of het vervangen van materieel de geluidsproductie in de afweging mee. Vraag om informatie over de geluidsproductie en kies voor geluidarme types.
  • Kies een kraan/cabine met airconditioning, zodat uw werknemers niet met open ramen hoeven te werken. Dit voorkomt de blootstelling aan lawaai, tocht, stof en uitlaatgassen.

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor goed onderhoud om onnodig lawaai te voorkomen.
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80 dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet prettig zit, wordt vaak slecht gebruikt. Overweeg voor functies waarvoor vaak contact met collega's noodzakelijk is een type voorzien van communicatiemogelijkheden.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Bovendien kunnen toxische of irriterende stoffen in de gehoorgang terechtkomen Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Houd de cabine van de kraan gesloten; vaak is er buiten meer lawaai.
  • Houd het toerental van de kraan zo laag mogelijk; dit geeft minder lawaai en trillingen.
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. U bent verplicht gehoorbescherming te dragen bij geluid harder dan 85 dB(A).


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de machinist - mobiele kraan en -heistelling met betrekking tot lawaai

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina