U bent hier: Home - Beroepen - Machinaal houtbewerker - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Bij machinale bewerkingen en bij het schoonmaken en opruimen ontstaat veel houtstof. Van de machinaal houtbewerkers heeft 63% last van houtstof, vooral bij het gebruik van de inkroosmachine, de vierzijdige en de breedbandschuurmachine. Stof van vooral hardhout geeft een verhoogd risico op kanker aan de neus en neusbijholten. De grenswaarde van houtstof (hardhout) is 2 mg/m³ en kan worden overschreden. Onder hardhout wordt hout van bedektzadigen verstaan, zoals berk, beuk, eik, linde en populier.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Beperk de blootstelling aan houtstof door stofafzuiging en/of het plaatsen van een omkasting:
  • Reduceer de blootstelling aan houtstof tot 2 mg/m³ of minder.
  • Laat stoffige werkzaamheden in een aparte ruimte (met afzuiging/ventilatie) uitvoeren.
  • Tref stofbeperkende maatregelen, zoals afzuiging of ventilatie bij de inkroosmachine, afkortzaag, vierzijdige schaafbank, pennenbank en freesmachine. Raadpleeg uw leverancier of installateur voor de mogelijkheden.
  • Vraag garanties van de leverancier van de afzuiginstallatie dat de gefilterde retourlucht een lagere concentratie houtstof heeft dan 0,2 mg/m³.
  • Zorg voor voldoende (vonkvrije) industriestofzuigers op de werkplek.
  • Beperk het aantal bewerkingen op de bouwplaats door nauwkeurige tekeningen en maatvoering in de fabriek.

Collectieve maatregelen
 • Verbied het gebruik van perslucht bij het schoonmaken van machines, werkplekken en werkkleding. Laat indien mogelijk de venturitechniek (afzuigen met gebruik van perslucht) toepassen en een zuigpistool gebruiken.

Individuele maatregelen
 • Vermijd blootstelling aan houtstof door middel van ventilatie en stofafzuiging.
 • Gebruik scherp gereedschap; dit veroorzaakt minder stof.
 • Ruim het stof regelmatig op; gebruik geen veger maar een stofzuiger.
 • Gebruik de stofafzuiging op het handgereedschap en gebruik een papieren stofzak.
 • Zorg voor goed onderhoud van de afzuiginstallatie.
 • Gebruik geen perslucht bij het schoonmaken van machines, werkplekken en werkkleding. Pas de venturitechniek (afzuigen met gebruik van perslucht) toe en gebruik een zuigpistool.
 • Gebruik bij zeer hoge stofconcentraties en langdurige stoffige werkzaamheden ademhalingsbescherming (een kap, helm of masker). Deze moet zijn voorzien van een aanblaasfilter (type 2 of 3).


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de machinale houtbewerker met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina