U bent hier: Home - Beroepen - Loodgieter - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


De loodgieter maakt gebruik van PVC-lijm en soldeervloeistof. In PVC-lijm zijn zitten organische stoffen. Soldeervloeistof is vaak sterk irriterend. Ook heeft de loodgieter met soldeerrook, verbrandingsgassen en rioolgassen te maken. Verder wordt de loodgieter blootgesteld aan mogelijk schadelijke micro-organismen tijdens het aansluiten op en het vervangen van afvoerputjes en rioolaansluitingen. Loodgieters hebben regelmatig met blootstelling aan (kwarts-) stof te maken. Bijna de helft van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Hoeveel stof vrijkomt hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Vooral bij het hakken, sleuven zagen/frezen en boren komt (kwarts-) stof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of de toepassing van afzuiging. Indien met niet de juiste maatregelen treft kan de hoeveelheid kwartsstof boven de grenswaarde uitkomen. De wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof is 0,075 mg/m³. De belangrijkste risico’s zijn kankerverwekkende stoffen en schadelijke stoffen.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Voorkom hakken en frezen door het toepassen van andere werkmethoden, zoals het ingieten van leidingen, leidinggoten, opbouwleidingen en infraroodschakelaars.

Collectieve maatregelen
 • Gebruik (verplicht) een frees- of zaagmachine voorzien van afzuiging of watertoevoer. Bij droog werken een industriestofzuiger voorzien van een fijnstof filter (HEPA H14) voor de afzuiging. Gebruik bij nat werken watertoevoer en waterafzuiging.
 • Kies apparatuur en werkmethoden met een zo gering mogelijke stofproductie. Houd bij de keuze ook rekening met de fysieke belasting en de blootstelling aan lawaai en trillingen.
 • Gebruik bij voorkeur een sleuvenzaagmachine met dubbelbladige diamantzaag en verende kap in combinatie met watertoevoer en/of afzuiging.
 • Bij gebruik van een sleuvenzaagmachine met niet-verende kap in combinatie met watertoevoer en/of afzuiging is aanvullend ademhalingsbescherming (minimaal filtermasker P2 met uitademventiel) verplicht.
 • Bij gebruik van een sleuvenfrees met freeswiel in combinatie met afzuiging en/of watertoevoer is aanvullende ademhalingsbescherming (minimaal filtermasker P2 met uitademventiel) verplicht.
 • Maak voor het boren van muurdoorvoeren voor afvoerbuizen gebruik van een kernboormachine met watertoevoer.
 • Besteed het werk (frezen, boren) zonodig uit aan een bedrijf dat wel over apparatuur met watertoevoer of afzuiging beschikt.
 • Gebruik een boormachine voorzien van stofafzuiging.
 • Zorg voor scherp gereedschap (sneller werken en daardoor een kortere blootstelling).
 • Zorg voor voldoende ventilatie door het openen van ramen of deuren, denk daarbij wel aan de blootstelling van derden aan vrijkomend kwartsstof of – nevel.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger voorzien van fijnstoffilter (HEPA) voor opruimen van stof.
 • Veel stof veroorzakende werkzaamheden uitvoeren op een moment dat zo weinig mogelijk personen er aan worden blootgesteld.
 • Stof regelmatig opzuigen met een industriestofzuiger (tenminste aan het eind van de werkdag).
 • Voorlichting over het op een juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Regel ademhalingsbescherming. Gebruik minimaal een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel; Gebruik voor freeswerk waarbij  watertoevoer of stofafzuiging niet mogelijk is, minimaal een filtertype P3.
 • Knelkoppelingen of schroefverbindingen in plaats van lijm- of soldeerverbindingen.
 • Zorg voor de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen.
 • Regel ademhalingsbescherming. Gebruik minimaal een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel; Gebruik voor freeswerk waarbij  watertoevoer of stofafzuiging niet mogelijk is, minimaal een filtertype P3.
 • Zorg ervoor dat bij het legen van de stofzuiger dat er geen stof wolken ontstaan.
 • Zorg bij het gebruik van natte technieken ervoor dat de slurry met kwartstof erin niet blijft liggen en opdroogt en zo weer een bron van blootstelling vormt.
 • Gebruik ook adembescherming bij het schoonmaken van het gebruikte gereedschap en het legen van stofzuigers.

Individuele maatregelen
  • Zorg voor een opgeruimde, schone werkplek.
  • Gebruik bij het frezen van leidingsleuven altijd watertoevoer of stofafzuiging; dit is verplicht.
  • Ruim stof en gruis op met een industriestofzuiger, niet door te vegen of met perslucht schoon te blazen.
  • Zorg voor voldoende ventilatie door het openen van ramen of deuren, denk daarbij wel aan de blootstelling van derden aan vrijkomend kwartsstof of – nevel.
  • Gebruik ademhalingsbescherming (bij gebruik van een dubbelbladige diamant sleuvenzaag met niet-verende kap minimaal filtermasker P2 met uitademventiel en bij een sleuvenfrees volgelaatsmasker met P3-filter) bij het frezen van kwartshoudende materialen, of bij andere werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt.
  • Haal de hulpstukken voor stofbestrijding niet van het gereedschap af, ook al hinderen deze het werk.
  • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.


  Wat zegt de wet- en regelgeving?
  Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina