U bent hier: Home - Beroepen - Landmeter - Werkdruk

Printvriendelijke versie

 

Werkdruk


Het werk van de landmeter is vooral geestelijk belastend. 68% van de uitzetters vindt het werk geestelijk belastend, tegenover 29% gemiddeld voor de bouw. Verder klaagt 66% over de tijdsdruk. Dit knelpunt wordt mogelijk ten dele door anderen bepaald. Ongeveer een derde van de landmeters klaagt over hinder door slechte prestaties van anderen.

De belangrijkste risico's zijn:
  • Geestelijk inspannend werk
  • Tijdsdruk


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Zorg voor een goede werkorganisatie, bevorder de samenwerking en communicatie.
  • Besteed er bij selectie van de uitzetter aandacht aan of hij in voldoende mate bestand is tegen de eisen die het beroep stelt.

Collectieve maatregelen
  • Organiseer regelmatig werkoverleg met de projectleiding om mogelijke knelpunten in een vroeg stadium te signaleren.
  • Voer periodiek overleg met de werknemers om knelpunten in het werk te bespreken en te verhelpen.

Individuele maatregelen
  • Bespreek vragen, problemen tijdig en blijf er niet mee rond lopen.
  • Stel eventuele tijdsdruk en geestelijke belasting aan de orde in het werkoverleg.
  • Probeer door een goede werkorganisatie onverwachte situaties en fouten te voorkomen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina