U bent hier: Home - Beroepen - Kozijnmonteur - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


OnveiligheidOngeveer een kwart van alle kozijnmonteurs werkt in onveilige situaties en vindt de veiligheid niet in orde. Ongelukken kunnen gebeuren door omvallende kozijnen en gevelelementen, vallende voorwerpen uit hijsgereedschap, glasbreuk en -splinters. Het werken met machines en gereedschap voor houtbewerking in een vochtige omgeving brengt ook risico's met zich mee. Daarnaast kan de kozijnmonteur struikelen over bouwafval en kabels. Hij kan zich stoten, bekneld raken en vallen van wankele opstapjes en trapjes. Valgevaar komt ook voor bij het werken op hoogte, op ladders en steigers en bij niet afgezette vloeropeningen. Een veel voorkomend risico is het werken vanaf een open verdiepingsvloer. Hierbij kan de gevel in zijn geheel open of niet beveiligd zijn in verband met de te plaatsen kozijnen of verdiepingshoge elementen of puien.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen
 • Struikelen, uitglijden verstappen
 • Werken op hoogte


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg voor een goede en veilige bouwplaatsinrichting en een veilige toegang tot de werkplekken.

Collectieve maatregelen
 • Zorg bij het werken op hoogte voor afdoende collectieve maatregelen tegen valgevaar. Laat leuningen aanbrengen op steiger- en vloerranden. Beveilig ook de sparingen.
 • Verstrek individuele valbeveiliging (harnasgordels) als geen steigers, randbeveiliging of vangnetten kunnen worden gebruikt.
 • Zorg dat het gereedschap is voorzien van de vereiste beveiligingen. Zorg ervoor dat deze ook worden gebruikt.
 • Zorg dat het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project; een veiligheidshelm (NEN-EN 397); veiligheidsschoenen, gelaatsscherm / veiligheidsbril en werkhandschoenen.

Individuele maatregelen
 • Zorg voor een goede toegang tot de werkplekken; houd deze netjes en vrij van obstakels. Ruim rondslingerend afval, snoeren en gereedschap op.
 • Zorg voor een juiste, stabiele opstelling en tussenopslag van de kozijnen en gevelelementen.
 • Leg de vloeropeningen dicht en beveilig de randen en sparingen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap; vraag om vervanging wanneer bijvoorbeeld de beveiligingen niet goed functioneren of de kabels beschadigd zijn.
 • Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen. 


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de kozijnmonteur met betrekking tot veiligheid

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina