U bent hier: Home - Beroepen - Koppensneller - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Van de koppensnellers klaagt (68%) over stof. Zij hebben relatief vaak klachten aan de luchtwegen. Longonderzoek toont aan dat koppensnellers door het inademen van (kwarts-) stof een verhoogde kans op longaandoeningen hebben. In de praktijk worden maatregelen zoals watertoevoer of afzuiging meestal niet toegepast. Hierdoor wordt de grenswaarde voor kwartsstof bij het handmatig hakken vaak met de factor tien of meer overschreden. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof is 0,075 mg/m³. Dat geldt ook voor de gemiddelde blootstelling over een werkdag. Bij alternatieve methoden zoals kraken en machinaal hakken, is de blootstelling duidelijk lager. Toch is ook bij deze methoden het gebruik van ademhalingsbescherming noodzakelijk.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Vervang of beperk het handmatig hakken door andere methoden, zoals kraken, knippen, machinaal hakken, waterhakken en het inzagen van de paalkop met een zaag voorzien van watertoevoer.
 • Gebruik bij het kraken en machinaal hakken een kraan met overdrukcabine.
 • Houd de cabine gesloten. Houd de ramen dus vrij van stof zodat het uitzicht goed blijft en de ramen niet open hoeven om goed zicht te krijgen.

Collectieve maatregelen
 • Verwijder stof en gruis niet door te blazen met perslucht, maar door zuigen of door de toepassing van water.
 • Zorg voor ademhalingsbescherming: een helm met gelaatsscherm voorzien van aangeblazen gefilterde lucht (type 2 of 3) of een ander middel dat een vergelijkbare mate van bescherming biedt. Dit type bescherming moet ook worden gebruikt bij het machinaal verwijderen van koppen.

Individuele maatregelen
 • Houd bij de keuze van de werkplek rekening met de windrichting.
 • Verwijder stof en gruis niet door te blazen met perslucht, maar door zuigen of door water toe te passen.
 • Houd afstand tot de bron van het stof. Werk hier niet direct naast. Wacht na het hakken en kraken even tot het stof weg is.
 • Gebruik de verstrekte ademhalingsbescherming.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina