U bent hier: Home - Beroepen - Kitter / purder - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Er zijn veel kitters met klachten over stof (69% tegenover 57% gemiddeld voor de bouw). Bij het uithakken van dilatatievoegen komt kwartsstof vrij waarbij de grenswaarde van 0.075 mg/m³ kan worden overschreden. Veel kitters klagen ook over schadelijke stoffen. Van gas / damp / nevel heeft 24% last, 39% heeft klachten over chemische middelen (gemiddeld voor de bouw leidt dit maar bij 8% tot klachten). Van purders is bekend dat ze veel met gevaarlijke stoffen werken (PUR en oplosmiddelen). Het PUR-schuim tast de huid aan. Zonder oplosmiddelen is dit schuim moeilijk van de huid te verwijderen. Verder staan de componenten van PUR bekend om hun allergene eigenschappen. Daarnaast kunnen kitten oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen bevatten. In kit kunnen daarnaast irriterende of allergene componenten aanwezig zijn (vooral in meercomponentenkit). Huidcontact vindt plaats bij het nastrijken van de kitvoeg met een natte vinger. Vrijkomende dampen kunnen worden geïnhaleerd. Van de kitter / purders geeft 24% aan te zijn behandeld voor een allergische huidaandoening (tegenover 10% gemiddeld voor de bouw).

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen; gebruik producten op waterbasis of met een laag gehalte aan oplosmiddelen.
 • Wanneer toch oplosmiddelen moeten worden toegepast, kies dan een type met weinig schadelijke componenten, zoals een aromaatarme thinner.
 • Vervang het sprayen van (tweecomponenten) PUR in kleine of slecht geventileerde ruimtes (bijvoorbeeld een kruipruimte of zolder) door een minder gevaarlijke methode, zoals het aanbrengen van isolatieplaten.

Collectieve maatregelen
 • Verstrek een industriële stofzuiger voor het verwijderen van stof.
 • Verstrek ademhalingsbescherming; meestal is een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel voldoende. Verstrek bij hoge stofconcentraties of langdurige blootstelling een ademhalingsbeschermingsmiddel met aanblaasfilter (type 2 of 3).
 • Zorg dat er siliconenspachtel aanwezig zijn.
 • Verstrek de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen.

Individuele maatregelen
 • Verwijder stof niet door blazen met perslucht maar door zuigen of een combinatie van blazen / zuigen.
 • Gebruik de verstrekte ademhalingsbescherming.
 • Voorkom het nastrijken van kit met een natte vinger; voer dit uit met een afwerkspatel of kwastje en een zeepoplossing.
 • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Wees extra voorzichtig met meercomponentenproducten; deze kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Zorg dat gereedschap en kleding niet met één van de componenten verontreinigd raakt; vervang eventueel verontreinigde handschoenen en kleding direct. Was de handen voorafgaand aan pauzes en toiletbezoek.


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de kitter / purder met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina