U bent hier: Home - Beroepen - Kassenbouwer - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Voor de kassenbouwer zijn er uiteenlopende risico's voor de veiligheid. Zo veroorzaakt glasbreuk vaak snijwonden. Daarnaast is op veel plaatsen sprake van valgevaar.
Dit komt voor bij onveilige steigers, stellingen, bordessen en het werken zonder veiligheidsvoorzieningen, zoals leuningen, vangnetten of vanglijnen. Ook het werken op rolsteigers en ladders houdt risico's in. Overige risico's zijn vallend materiaal, tilwerk in acrobatische posities en stoten. In de nabijheid van rijdende machines (zoals een tractor en verreiker) bestaat de kans om bekneld te raken. Bij het storten van betonspecie voor de fundering is de zwaaiende kubel een risico. Bij de betonpomp kunnen slangkoppelingen losschieten en kan het uiteinde van de slang wegslaan. Ook het onjuiste gebruik van arbeidsmiddelen en hijs- en hefwerktuigen kan de oorzaak zijn van een ongeval.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt worden door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen
 • Struikelen, uitglijden verstappen
 • Werken op hoogte


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Het inzetten van een hoogwerker is maatwerk en moet zorgvuldig worden gepland en voorbereid.
 • Zorg voor een goede en veilige bouwplaatsinrichting en begaanbaarheid van het bouwterrein.
 • Verwerk het glas mechanisch, gebruik uitsluitend gehard glas; hierbij is er geen sprake van glasbreuk en snijwonden.
 • Plaats glas mechanisch; dit verkleint de kans op een ongeval.

Collectieve maatregelen
 • De bediening van de hoogwerker moet worden overgelaten aan personen die daartoe correct zijn ge´nstrueerd en zijn opgeleid. De voorlichting en instructie in het bedrijf dient afgestemd te zijn op de hoogwerker die wordt ingezet en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het werk dient de werkgever controle te houden op het juist gebruiken van de hoogwerker en eventueel corrigerend op te treden. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg bij het werken op hoogte voor afdoende collectieve maatregelen tegen valgevaar.
 • Verstrek (verplicht) individuele valbeveiliging als geen steigers of vangnetten kunnen worden gebruikt bij het plaatsen en monteren van de kasconstructies op hoogte.
 • Verstrek veiligheidsschoenen (NEN-EN 345-347 voorzien van code S3), werkhandschoenen (NEN-EN 388), polsbeschermers, beschermende werkkleding (katoenen overall), een veiligheidshelm (NEN-EN 397) en een veiligheidsbril.

Individuele maatregelen
 • De beoordeling van de hoogwerker dient voor elk gebruik te geschieden door de gebruiker volgens aanwijzing van de machineleverancier.
 • Houd de werkplek vrij van obstakels, zoals rondslingerend afval, snoeren en gereedschap.
 • Gebruik de hijs-, transport- en hulpmiddelen volgens de voorschriften.
 • Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de kassenbouwer met betrekking tot veiligheid

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina