U bent hier: Home - Beroepen - Kabel- en buizenlegger - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


Van de kabel- en buizenleggers heeft 42% klachten over lawaai. Lawaai komt vooral door de inzet van materieel (85 tot 95 dB(A)). Incidenteel komen hoge niveaus voor tijdens hakken met een pneumatische hamer. Bij het werken met een trilstamper of explosiestamper treden geluidniveaus op van 100 dB(A) en hoger. Gemiddeld over een werkdag ligt de blootstelling rond de grenswaarde voor lawaai die 80 dB(A) is. Bij regelmatig gebruik van de trilstamper of explosiestamper wordt deze waarde echter overschreden. Gehoorschade is mogelijk als geen gehoorbescherming wordt gebruikt.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Gebruik materieel en apparatuur voorzien van geluiddemping.
  • Kies bij de aanschaf of het vervangen van machines en gereedschap voor types met een lage geluidemissie. Houd bij de keuze ook rekening met de lichamelijke belasting en de productie van stof en trillingen.

Collectieve maatregelen
  • Laat het verdichten machinaal uitvoeren.
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80 dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen vaak onvoldoende. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel een goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Gebruik de verstrekte gehoorbescherming; dit bent u bij geluid harder dan 85 dB(A) verplicht.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de kabel- en buizenlegger met betrekking tot lawaai

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina