U bent hier: Home - Beroepen - Huishoudelijk- / kantinepersoneel - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Wat zegt de wet- en regelgeving?Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Hoofdstuk 4 afdeling 1 Gevaarlijke stoffen

Arbobesluit: Artikel 4.1C Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
  • De werkgever moet preventieve maatregelen treffen om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of beperken. De maatregelen hebben onder andere betrekking op ordelijkheid en zindelijkheid, eten en drinken in ruimten waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en etikettering.

Arbobesluit: Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen


Arbobesluit: Artikel 4.2A Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie


Arbobesluit: Artikel 4.4 Arbeidshygiënische strategie
  • Bronaanpak: pas alternatieve materialen of technieken toe.
  • Afzuiging / ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede ruimteventilatie.
  • Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit of houd het gescheiden van andere werkzaamheden.
  • Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld aan werknemers. Voor de juiste beschermingsmiddelen kunnen zij het Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) raadplegen.


Cao voor de Bouwnijverheid
  • Artikel 70a Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen lid 1 en 2.
  • Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 9, 12 en 16.
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina