U bent hier: Home - Beroepen - Huishoudelijk- / kantinepersoneel - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie

 

Gevaarlijke stoffen


Bij het schoonmaken werkt het huishoudelijk- / kantinepersoneel soms met agressieve reinigingsmiddelen. Blootstelling aan reinigingsmiddelen kan plaatsvinden via de mond, de huid of via inademing (van vluchti­ge bestanddelen). Blootstelling van de huid aan reinigingsmiddelen kan leiden tot ontvetting van de huid en eczeem. Inhalatie van vluchtige bestanddelen uit reinigingsmiddelen (ammoniak, oplosmiddelen) en kan leiden tot irritatie van ogen en luchtwegen. Bijna 10% van het huishoudelijk- / kantinepersoneel heeft een (allergische) contacteczeem.

Het belangrijkste risico is:
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Beperk het gebruik aan oplosmiddelen zoveel mogelijk; indien toch oplosmiddelen moeten worden toegepast, kies dan een type met weinig schadelijke componenten.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.

Collectieve maatregelen
 • Verstrek voorlichting / instructie over het werken met schoonmaak- en reinigingsmiddelen en over huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg er voor dat de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen aanwezig zijn.
 • Zorg voor een goede was-, schaft- en kleedgelegenheid.
 • Bij bereiding, verstrekken van maaltijden de HACCP voorschriften naleven en de bedrijfsvoorschriften op het gebied van hygiëne.

Individuele maatregelen
 • Huidcontact met de schoon­maak- en oplosmiddelen vermijden.
 • Gebruik juiste werkkleding en de juiste werkhandschoenen.
 • Lees het etiket van de schoonmaak- en reinigingsmiddelen, en dergelijke voor de voorgeschreven preventiemaatregelen (onder andere schone werkhandschoenen).
 • Bij huidklachten afspraak maken met de bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist.
 • Werkzaamheden nauwkeurig en hygiënisch uitvoeren, attent zijn op hygiëne.
 • Draag in de kantine werkkleding, koksmuts of voorgeschreven hoofdbedekking en veiligheidsschoenen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina