U bent hier: Home - Beroepen - Gevelmonteur / gevelbekleder - Fysieke belasting

Printvriendelijke versie

 

Fysieke belasting


De gevelmonteur vindt zijn werk lichamelijk inspannend. 85% vindt het werk lichamelijk zwaar, 64% heeft pijn of stijfheid in de rug. Vooral door de gedwongen werkhoudingen, bukken en langdurig staan bij monteren, stellen en manoeuvreren met gevelplaten, -elementen. Over in ongemakkelijke houding werken heeft 54% klachten en 80% over zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen. Het zware werk verschilt per type gevelbekleding en -element, wijze van aanlevering en/of opslag, inzet van transporthulpmiddelen, et cetera. De gewichten van de gevelplaten en onderdelen van gevelelementen variëren van 5 tot meer dan 200 kg. Over het algemeen worden elementen die zwaarder zijn dan 50 kg niet handmatig verplaatst. Het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Lichamelijk zwaar werk
 • Repeterende bewegingen
 • Tillen, dragen, duwen, en trekken van zware lasten
 • Werkhoudingen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Het inzetten van een hoogwerker is maatwerk en moet zorgvuldig worden gepland en voorbereid.
 • Laat gevelplaten of gevelelementen met bijvoorbeeld een kraan, hoogwerker, gevelridder of hangsteiger plaatsen.
 • Zorg dat de gevelelementen geschikt zijn om gehesen te worden.
 • Beperk het gewicht van handmatig te stellen / monteren elementen door gebruik van lichtere platen / elementen.

Collectieve maatregelen
 • De bediening van de hoogwerker moet worden overgelaten aan personen die daartoe correct zijn geïnstrueerd en zijn opgeleid. De voorlichting en instructie in het bedrijf dient afgestemd te zijn op de hoogwerker die wordt ingezet en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het werk dient de werkgever controle te houden op het juist gebruiken van de hoogwerker en eventueel corrigerend op te treden. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg ervoor (gebruik een checklist) dat er voorzieningen zijn voor horizontaal en verticaal transport en hulpmiddelen om het werk lichter te maken.
 • Plaats gevelplaten of gevelelementen op een bok zodat ze met kranen opgepakt kunnen worden; plaats ze in de juiste verwerkingsvolgorde en zo dicht mogelijk bij de plaats van verwerking.
 • Houd rekening met de volgende afspraken:
  • gevelelementen tot 25 kg mogen met de hand getild en gesteld worden door één persoon.
  • gevelelementen zwaarder dan 25 kg maar lichter dan 50 kg worden, bij handmatig stellen, door tenminste twee personen getild en gesteld.
  • Gevelelementen boven 50 kg worden niet handmatig getild en gesteld.
 • Verstrek zonodig licht, multifunctioneel klimmaterieel of een bordes.

Individuele maatregelen
 • De beoordeling van de hoogwerker dient voor elk gebruik te geschieden door de gebruiker volgens aanwijzing van de machineleverancier.
 • Richt de werkplek zorgvuldig in en houd hem vrij van obstakels.
 • Zet materiaal en gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek.
 • Til en stel gevelplaten of -elementen volgens de voorschriften / afspraken.
 • Gebruik de beschikbare transport- en tilhulpmiddelen.
 • Vraag bij het tillen van zware lasten één of meerdere collega's om hulp.


Arbovriendelijke hulpmidddelen voor de gevelmonteur / gevelbekleder met betrekking tot fysieke belasting

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina