U bent hier: Home - Beroepen - Gevelisoleerder (buitengevel, spouwmuur) - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Gevelisoleerders werken met isolatiematerialen zoals glas- en steenwol. Bij het vullen, mengen en isoleren komen vezels vrij die irriterend zijn voor de huid en ogen. De grenswaarden van 2 vezels/m³ wordt hierbij zelden overschreden. Huidirritatie en overgevoeligheid kunnen ook worden veroorzaakt door het in aanraking komen met cement. Gevelisoleerders klagen wat meer over schadelijke stoffen. 17% heeft last van gas, damp en nevel. 15% heeft last van chemische middelen. Zij zijn in vergelijking met het gemiddelde voor de bouw wat vaker behandeld voor (allergische) aandoeningen van de huid.

Het belangrijkste risico is:
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Stenen / voegen uit laten hakken in plaats van slijpen.
 • Verstrek boor-, of slijpapparatuur met stofafzuiging of watertoevoer.

Collectieve maatregelen
 • Voer stoffige bewerkingen waar mogelijk uit met watertoevoer of afzuiging.
 • Zorg bij blootstelling aan kwartsstof voor ademhalingsbescherming. Bij kortdurende werkzaamheden een P2-filtermasker en verstrek / draag bij langdurige werkzaamheden een volgelaatsmasker met P3-filter voorzien van aangeblazen lucht.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger.
 • Geef voorlichting en instructie over het werken met gevaarlijke stoffen. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
 • Zorg voor een goede was-, schaft- en kleedgelegenheid.
 • Zorg dat de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Individuele maatregelen
 • Stenen / voegen uit hakken in plaats van slijpen, er komt dan veel minder kwartsstof vrij.
 • Voer stoffige bewerkingen waar mogelijk uit met watertoevoer of afzuiging.
 • Ruim stof en gruis met een stofzuiger op, niet door te vegen of te blazen met perslucht.
 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik de verstrekte ademhalingsbescherming.
 • Draag bij het verwerken van glas- of steenwol werkhandschoenen (Amerikaantjes) en werkkleding met lange mouwen.
 • Spoel vezels van isolatiematerialen van de huid / ogen. Ga niet wrijven.
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne en huidverzorging.


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de gevelisoleerder (buitengevel, spouwmuur) met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina