U bent hier: Home - Beroepen - Funderingswerker kleine funderingsmachine - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De Funderingswerker wordt vaak blootgesteld aan hoge geluidniveaus. Van de funderingswerkers heeft 74% daar klachten over. Rond de funderingsinstallatie is het niveau tijdens het heien of trillen vaak 100 dB(A) of hoger. Lagere niveaus treden op bij het gebruik van geïsoleerde blokken of geluidsarme funderingsmethoden, zoals schroeven, boren en drukken. Het geluidniveau ligt dan rond de grenswaarde of hier zelfs onder. Bij de meeste heiwerkzaamheden wordt gemiddeld over een werkdag de grenswaarde ver overschreden. De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A). Gehoorschade is mogelijk als geen gehoorbescherming wordt gebruikt.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Neem bij de aanschaf of het vervangen van materieel de geluidsproductie in de afweging mee. Vraag de leverancier om informatie over de geluidemissie en kies voor geluidarme types.
  • Maak gebruik van geïsoleerde blokken.
  • Kies in overleg met de ontwerper en de opdrachtgever voor geluidarme technieken, zoals schroeven, boren of hydraulisch duwen.

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor goed onderhoud om onnodig lawaai door rammelende kettingen te voorkomen.
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80 dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt. Overweeg een type voorzien van communicatiemogelijkheden voor functies waarbij contact met collega's noodzakelijk is.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Bovendien kunnen toxische of irriterende stoffen in de gehoorgang terechtkomen. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Werk niet onnodig dicht bij de bron van het lawaai; hoe groter de afstand, hoe minder hinder u ondervindt.
  • Houd de deur en de ramen van de funderingsinstallatie gesloten; vaak is het geluidniveau buiten hoger.
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A). Dit geldt dus voor het meeste werk rond de funderingsinstallatie.

Arbovriendelijke hulpmiddel voor de funderingswerker kleine funderingsmachine met betrekking tot lawaai
Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina