U bent hier: Home - Beroepen - Bodemsaneerder - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


Lawaai bij bodemsanering is afhankelijk van de toegepaste saneringsmethode, de installatie (-s) en inzet van (graaf-) machines, transportmiddelen en materieel. Er is vaak sprake van hard geluid. Dit wordt geproduceerd door installaties en machines in de nabije omgeving van de bodemsaneerder. Vaak komt het geluid boven de grenswaarde uit. Dit geldt ook gemiddeld over een werkdag. Graafmachines produceren 85 tot 95 dB(A). In bedieningsruimten of machinekamers is het geluid harder dan 100 dB(A). Op de tussenstations van 91 tot 95 dB(A). In de hijskraancabine is het geluid 94 dB(A). De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A). Er is kans op gehoorschade als boven de 80 dB(A) geen gehoorbeschermingsmiddelen worden gedragen.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Gebruik geluidgedempt materieel.
 • Kies bij de aanschaf of het vervangen van machines, motoren, materieel, apparatuur en gereedschap voor types met een lage geluidemissie. Houd bij de keuze ook rekening met de lichamelijke belasting en de productie van stof en trillingen.
 • Vervang lawaaiige werkzaamheden of materieel door minder lawaaiige alternatieven.

Collectieve maatregelen

 • Zorg voor periodiek onderhoud; dit leidt tot minder onnodig lawaai door bijvoorbeeld rammelende onderdelen.
 • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidsniveau van 80 dB(A)). Het dragen hiervan is verplicht bij geluidsniveaus hoger dan 85 dB(A)
 • Kies een type in overleg met uw personeel. Een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt. Overweeg een type voorzien van communicatiemogelijkheden voor functies waarvoor frequent contact met collega's noodzakelijk is.
 • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Bovendien kunnen toxische of irriterende stoffen in de gehoorgang terechtkomen. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
 • Zie toe op het gebruik van de gehoorbeschermingsmiddelen; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
 • Werk niet onnodig dicht bij grote lawaaibronnen; hoe groter de afstand, hoe minder hard het geluid is.
 • Houd de cabine van het materieel gesloten; vaak is er buiten de cabine meer lawaai.
 • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. U bent verplicht gehoorbescherming te dragen bij geluidniveaus boven 85 dB(A).
 • Draag in de bedieningsruimten en machinekamers otoplastieken in combinatie met gehoorkappen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina