U bent hier: Home - Beroepen - Bodemsaneerder - Fysieke belasting

Printvriendelijke versie


Wat zegt de wet- en regelgeving?Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Hoofdstuk 5, afdeling 1 Fysieke belasting
  • Artikel 5.2 Voorkomen gevaren.
  • Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie.
  • Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken.
  • Artikel 5.5 Voorlichting.
  • Bijlagen 1 en 2 bij Richtlijn nr. 90/269/EEG (Richtlijn handmatig hanteren van lasten).


Cao voor de Bouwnijverheid
  • Artikel 70a Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen lid 3.
  • Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen lid 7, 8, 11, 15 en 17.


A-blad Tillen
  • Met de hand tillen moet zoveel mogelijk worden vermeden.
  • Het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg.
  • Het maximale gewicht dat door 2 personen samen mag worden getild is 50 kg.

Let op: dit geldt alleen als de ruimte groot genoeg is om ook op een goede manier te kunnen tillen. Als het gewicht zwaarder is, moeten hulpmiddelen worden ingezet.
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina