U bent hier: Home - Beroepen - Bodemsaneerder - Fysieke belasting

Printvriendelijke versie

 

Fysieke belasting


De bodemsaneerder vindt het werk lichamelijk inspannend. Bodemsaneerders voeren (soms in beschermende kleding en met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) alle voorkomende hand- en spandiensten uit. Men heeft klachten over het tillen, dragen, duwen of trekken van zware lasten. Hierbij kan sprake zijn van zowel dynamische als statische belasting. Dat geldt onder meer voor handmatig transport van materialen, het opruimen en afvoeren van grond, puin en materialen met een kruiwagen en het sjouwen met gereedschap. Het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg. Het werk wordt afwisselend staand en lopend uitgevoerd. Extra lichamelijke belasting treedt op bij een slechte begaanbaarheid van het sanerings- / werkterrein. Ook wanneer hulpmiddelen ontbreken, is de belasting hoger.

De belangrijkste risico zijn:
 • Lichamelijk zwaar werk
 • Repeterende bewegingen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Laat werkzaamheden zoveel mogelijk machinaal uitvoeren. Kies een werkmethode waarbij lichamelijke belasting zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Zorg voor hulpmiddelen (zoals een graafmachine, kraan, verreiker, ruwterreinheftruck, minigraver, wiellaadschop of loopband) voor het verticaal / horizontaal transport van grond, materialen en gereedschappen

Collectieve maatregelen
 • Zorg voor een goede begaanbaarheid van het werkterrein en de transportroutes.
 • Verstrek het juiste type handgereedschap afgestemd op de werkzaamheden.
 • Verstrek ergonomische vormgegeven schoppen en spades afgestemd op de te bewerken grond. Zorg dat deze een steellengte hebben die past bij de individuele werknemer.
 • Zorg voor voldoende afwisseling in het werk om eenzijdige belasting te voorkomen.
 • Een werknemer die voor het eerst bodemsaneringswerkzaamheden uitvoert kan zich laten onderzoeken door de bedrijfsarts. Daarnaast heeft elke bodemsaneringswerker jaarlijks recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). De werknemer ontvangt geen uitnodiging voor het GPO. De werknemer kan hiervoor zelf een afspraak maken met de arbodienst. De werkgever moet zijn werknemers informeren over de mogelijkheid van het GPO en hen de gelegenheid bieden zich te laten keuren.

Individuele maatregelen
 • Zorg voor een goede toegang tot de werkplekken, houd deze vrij van obstakels.
 • Gebruik de beschikbare transport- en tilhulpmiddelen.
 • Voer het werk machinaal en/of met hulpmiddelen uit.
 • Gebruik de juiste schop of spade afgestemd op de taak en de grond.
 • Vraag bij het tillen van zware lasten een of meer collega's om hulp.
 • Wissel uw werk af, zodat u niet steeds dezelfde spieren en gewrichten gebruikt / belast.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de bodemsaneerder met betrekking tot fysieke belasting

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina