U bent hier: Home - Beroepen - Blokkensteller - ruwbouw - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Kwartsstof
De blokkensteller - ruwbouw wordt blootgesteld aan kwartsstof. Van de blokkenstellers - ruwbouw klaagt ongeveer de helft over stof dat vrijkomt bij zagen, frezen, schuren en slijpen. De private  grenswaarden voor stof  (inhaleerbaar stof 10 mg/m³ en respirabel stof 5 mg/m³ gemiddeld over een werkdag) worden regelmatig overschreden. Natte bewerking en/of het gebruik van afzuiging zijn verplicht bij het zagen, frezen en schuren van kalkzandsteen, aangezien zonder watertoevoer of afzuiging de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ (gemiddeld over een werkdag) ver wordt overschreden.

Het belangrijkste risico is:
 • Kankerverwekkende stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Laat kalkzandsteenblokken op maat aanleveren; dit voorkomt of beperkt de vorming van stof.
 • Ga na of materialen met een lager kwartsstofgehalte ook te gebruiken zijn.
 • Lukt het op maat aanleveren van kalkzandsteenblokken niet, probeer dan zo veel mogelijk te knippen in plaats van te zagen.

Collectieve maatregelen
 • Gebruik een frees- of zaagmachine voorzien van afzuiging of watertoevoer. Bij droog werken een industriestofzuiger voorzien van een fijnstof filter (HEPA H14) voor de afzuiging. Gebruik bij nat werken watertoevoer en waterafzuiging.
 • Kies apparatuur en werkmethoden met een zo gering mogelijke stofproductie. Houd bij de keuze ook rekening met de fysieke belasting en de blootstelling aan lawaai en trillingen.
 • Gebruik bij voorkeur een sleuvenzaagmachine met dubbelbladige diamantzaag en verende kap in combinatie met watertoevoer en/of afzuiging.
 • Bij gebruik van een sleuvenzaagmachine met niet-verende kap in combinatie met watertoevoer en/of afzuiging is aanvullend ademhalingsbescherming (minimaal filtermasker P2 met uitademventiel) verplicht.
 • Bij gebruik van een sleuvenfrees met freeswiel in combinatie met afzuiging en/of watertoevoer is aanvullende ademhalingsbescherming (minimaal filtermasker P2 met uitademventiel) verplicht.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger voorzien van een fijnstof filter (HEPA H14) voor het opruimen van stof.
 • Stof regelmatig opzuigen (tenminste aan het eind van de werkdag).
 • Regel ademhalingsbescherming. Gebruik minimaal een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel; Gebruik voor freeswerk waarbij  watertoevoer of stofafzuiging niet mogelijk is, minimaal een filtertype P3.

Individuele maatregelen
 • Gebruik bij zagen en frezen in kalkzandsteen en andere kwartshoudende materialen altijd watertoevoer of stofafzuiging; dit is verplicht.
 • Stel blokken zodanig dat schuren niet nodig is; haal lijmresten direct weg.
 • Gebruik ademhalingsbescherming (bij gebruik van een dubbelbladige diamant sleuvenzaag met niet-verende kap minimaal filtermasker P2 met uitademventiel en bij een sleuvenfrees volgelaatsmasker met P3-filter) bij het frezen van kwartshoudende materialen, of bij andere werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt.
 • Haal de hulpstukken voor stofbestrijding niet van het gereedschap af, ook al hinderen deze het werk.
 • Ruim kwartshoudend gruis en stof direct op; gebruik hiervoor een industriestofzuiger voorzien van fijnstoffilter (HEPA) of water. Niet opruimen door te vegen of met perslucht schoon te blazen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door het openen van ramen of deuren, denk daarbij wel aan de blootstelling van derden aan vrijkomend kwartsstof of – nevel.
 • Zorg ervoor dat bij het legen van de stofzuiger dat er geen stof wolken ontstaan.
 • Zorg bij het gebruik van natte technieken ervoor dat de slurry met kwartstof erin niet blijft liggen en opdroogt en zo weer een bron van blootstelling vormt.
 • Gebruik ook adembescherming bij het schoonmaken van het gebruikte gereedschap en het legen van stofzuigers.


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de blokkensteller - ruwbouw met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina