U bent hier: Home - Beroepen - Betonstorter / gietbouwer - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Tijdens zijn werk kan de betonstorter / gietbouwer struikelen over uitstekende wapening, een niet gelijkmatig oppervlak of over snoeren en leidingen. Ook kan hij uitglijden over een gladde vloer. Hij kan op verschillende manieren ten val komen: in stekeinden, van een ladder, van niet afgezette steiger- of vloerranden, van een niet goed aansluitende stort- of uitsteeksteiger of door een open sparing. Verder kan hij worden geraakt door vallende voorwerpen of een losschietende slang. Daarnaast kan hij bekneld raken door een slingerende kubel. Elektrocutiegevaar treedt op bij het werken met elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt worden door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen
 • Werken op hoogte


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg voor zo min mogelijk stortnaden met laswapening.
 • Zorg dat het gereedschap en materieel is voorzien van de vereiste beveiligingen; deze moeten ook worden gebruikt.

Collectieve maatregelen
 • Verticale verticale stekken dienen voorzien te worden van (1) zo hoog mogelijk geplaatste hulpwapening, (2) niet constructief, omgebogen einden of (3) het voldoende adequate afdekmiddelen. Dit geldt ook voor horizontale stekken niet komend uit een vloerveld.
 • Zorg dat al het gereedschap en materieel tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.
 • Regel dat voorafgaand aan het werk beveiligde steigers aanwezig zijn, de randen zijn afgezet, sparingen zijn dichtgelegd en de rommel is opgeruimd.
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project:
  • veiligheidsschoenen (NEN- EN 345) voorzien van S3-codering.
  • werkhandschoenen (NEN-EN 388).
  • een veiligheidshelm (NEN-EN 397).
  • goede werkkleding en een gelaatsscherm / veiligheidsbril.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het gereedschap volgens de voorschriften.
 • Zorg ervoor dat snoeren en contacten niet in het water liggen.
 • Regel het afzetten van randen en het dichtleggen van sparingen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap; vraag om vervanging in het geval van niet goed functionerende beveiligingen of beschadigde kabels / leidingen en dergelijke.
 • Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina