U bent hier: Home - Beroepen - Betonstorter / gietbouwer - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De betonstorter / gietbouwer heeft tijdens het werk te maken met geluidniveaus tot ongeveer 100 dB(A). Van de betonstorters / gietbouwers heeft 64% klachten over lawaai. Het lawaai wordt veroorzaakt door de betonpomp, trilnaalden, afreispanen en vlindermachines. Het geluid is sterk afhankelijk van het werk dat wordt verricht. Gemiddeld over een werkdag ligt de blootstelling naar verwachting rond 90 dB(A). Dit is boven de grenswaarde voor lawaai van 80 dB(A). Gehoorschade is mogelijk als geen gehoorbescherming wordt gebruikt.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Kies voor minder lawaaiige bewerkingsmethoden.
  • Kies bij de aanschaf of het vervangen van apparatuur en materieel voor geluidgedempte types. Houd bij de keuze ook rekening met de productie van trillingen (zo weinig mogelijk) en uitlaatgassen (bij voorkeur geen).

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor goed onderhoud om onnodig gerammel van loszittende delen te voorkomen.
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80 dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet prettig zit, wordt vaak slecht gebruikt.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Plaats lawaaibronnen waar mogelijk op een afstand.
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. U bent verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te dragen boven 85 dB(A).


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina