U bent hier: Home - Beroepen - Betonboorder / -zager - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Van de betonboorders heeft 60% klachten over stof. Bij boren of zagen zonder watertoevoer kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver worden overschreden. Bij het bewerken van diverse materialen zijn maatregelen daarom verplicht. Afhankelijk van de werkmethode of de mogelijkheid tot het nemen van bronmaatregelen, moet watertoevoer of afzuiging worden toegepast. Door de betonboorder wordt vaak gewerkt met machines met geïntegreerde stofafzuiging of waterkoeling (met integrale watervoorziening, -opvang, -afscherming en -afzuiging). Hierbij wordt het stof grotendeels weggespoeld of afgezogen. Als het stof niet genoeg wordt weggespoeld of afgezogen is aanvullend ademhalingsbescherming noodzakelijk.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen (kwartsstof)
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Gebruik een boor- of zaagmachine voorzien van afzuiging of watertoevoer en/of hulpstukken voor stofafzuiging.
 • Kies apparatuur en werkmethoden met een zo laag mogelijke stofproductie. Houd bij de keuze ook rekening met de fysieke belasting en de blootstelling aan trillingen en lawaai.

Collectieve maatregelen
 • Zorg dat voor het opruimen van stof een goede industriestofzuiger voorzien van absoluutfilter aanwezig is.
 • Zorg tijdens het werk voor voldoende ventilatie of indien nodig aanvullende kunstmatige ventilatie.
 • Verstrek ademhalingsbescherming. Meestal is een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel voldoende (mits gebruik wordt gemaakt van watertoevoer of stofafzuiging).

Individuele maatregelen
 • Gebruik altijd watertoevoer of stofafzuiging bij het bewerken (boren en zagen) van beton, gasbeton en kalkzandsteen; dit bent u verplicht.
 • Ruim stof en gruis op met een stofzuiger. Ruim stof niet op door het op te vegen of perslucht te gebruiken.
 • Zorg, als het weer het toelaat, voor voldoende ventilatie door de ramen of deuren te openen.
 • Werk zo kort mogelijk in stoffige ruimtes. Houd ook rekening met collega's.
 • Gebruik de verstrekte ademhalingsbescherming.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de betonboorder / -zager met betrekking tot gevaarlijke stoffen
Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina