U bent hier: Home - Beroepen - Baggeraar - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Bij baggerwerk met verontreinigde specie is doorgaans sprake van een breed scala aan gevaarlijke / toxische stoffen. Bij het werken met sterk verontreinigde bagger is er sprake van een gezondheidsrisico. Deze risico’s kunnen echter goed worden beperkt door het in acht nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen en de vereiste hygiëne. Huid- of luchtwegaandoeningen komen weinig voor. Baggeraars hebben wel wat meer hinder van rook en weinig hinder van damp, gas, nevel of chemische middelen. Bij machines kunnen baggeraars aan dieseluitlaatgassen worden blootgesteld. Deze zijn kankerverwekkend. De blootstelling moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Neem bij werkzaamheden met verontreinigde waterbodems de veiligheidsvoorschriften in acht, conform de betreffende CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-) water'.

Collectieve maatregelen
 • Zorg dat bij het baggeren van verontreinigde waterbodems de vereiste gezondheidsbeschermende maatregelen worden getroffen, conform de publicatie 'Arbo Praktijkboek voor Bagger & Binnenvaart'.
 • Zorg voor stofbeperkende voorzieningen op de machines of installaties.
 • Zorg bij stoffig werk voor materieel met een overdrukcabine.
 • Verlaag de blootstelling aan dieseluitlaatgassen. Dit kan door het verlengen van de uitlaat, het onderhouden van de motor, het aanschaffen van nieuw materieel minimaal volgens de Euro-2 norm en de toepassing van een zelfregenererend combifilter.
 • Verstrek de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van de werkzaamheden betreft het onder meer:
  • otoplastieken en/of goed dempende oorkappen.
  • een veiligheidsbril.
  • een gelaatscherm.
  • een veiligheidshelm (NEN-EN 397).
  • olie- en chemicaliën- bestendige werkhandschoenen (NEN-EN 388).
  • olie- en chemicaliën- bestendige veiligheidsschoenen of -laarzen met stalen neus, zool en hoge enkelomsluiting (NEN-EN 345 - 347).
  • brandvertragende laskleding.
  • een lasbril of -kap en lashandschoenen.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het materieel en de machines, hulpmiddelen en gereedschappen volgens de voorschriften.
 • Neem de gezondheidsbeschermende maatregelen en voorschriften voor het veilig werken in acht.
 • Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina